Se én ny oppdatering
Se nye oppdateringer
Ingen poster for øyeblikket

Norsk personell i Afghanistan koronasmitta


Norske personell er smitta av koronavirus i Afghanistan, men har ikkje utvikla symptom, opplyser Forsvaret. Også to danske soldatar er smitta.


Pressekontakt Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovudkvarter opplyser til Forsvarets forum at pårørande til dei smitta nordmennene er varsla.

– Folk er friske og sunne. Dei får profesjonell medisinsk oppfølging, seier Eikeland.

Også to danske soldatar har testa positivt og er symptomfrie, melder nyheitsbyrået Ritzau. Dei er sette i karantene saman med to andre danskar som testa negativ. Testane vart utførte etter at det vart oppdaga koronasmitte blant soldatar i Nato-samarbeidet i Afghanistan.

(©NPK)


|

Nakstad: Får karantene om landet «skiftar farge»


Er ein i eit land som går frå grønt til raudt, må ein i karantene når ein kjem heim, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.


– Du er kanskje på ein veketur, og å kome seg heim på timen blir vanskeleg. Men når du kjem heim, må du i karantene fordi landet har vorte raudt, sa han på pressekonferansen til regjeringa fredag ettermiddag.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å oppdatere reisekartet minst kvar 14. dag. 

– Sånne situasjonar kan oppstå. Nokre land kan gå frå grønt til raudt på mindre enn fjorten dagar, sa fagdirektør Frode Forland ved FHI på pressekonferansen. 

– Vi vil ta ein fullstendig gjennomgang kvar 14 dag, og så vil vi ta omsyn til særskilde situasjonar på vekebasis, sa han vidare.

(©NPK)


|

Fire koronapasientar innlagde på norske sjukehus – ei halvering frå torsdag


Fire pasientar med koronasmitte er innlagde ved norske sjukehus, éin av dei er på intensivavdeling.


Alle fire pasientane er i Helse sør-aust, viser tal frå Helsedirektoratet. Ein pasient er innlagd ved Akershus universitetssjukehus HF, ein ved ein privat institusjon med avtale med Helse sør-aust i Oslo, ein på Sørlandet sjukehus og ein ved Sjukehuset Østfold.

Onsdag og torsdag var det åtte pasientar med koronasmitte ved norske sjukehus. Torsdag gjekk talet intensivpasientar frå to til ein.

Dette er det lågaste talet på innlagde med koronasmitte sidan 8. mars, då berre éin person var innlagd.


|

Virke: Framleis kritisk situasjon for mange reiseverksemder


Virke er glad for at det no blir opna for turistar inn i Noreg, men understrekar at situasjonen framleis er kritisk for mange norske reiseverksemder.


Det er 170.000 arbeidsplassar i norsk reiseliv, ifølgje Virke. Tyske og nederlandske turistar står for ein stor del av inntektsgrunnlaget. 

− No håpar vi mange europearar vil nyte sommaren under gode smittevernrutinar i Noreg, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han understrekar at situasjonen framleis er kritisk og uføreseieleg for mange reiselivsverksemder.

– Derfor treng vi å få på plass ei forlenging av kompensasjonsordninga utover august og utviding av permitteringsperioden til 52 veker.

Virke håper mange utenlandske turister vil komme til Norge, men understreker at flere reiselivsvirksomheter fortsatt er i en kritisk situasjon økonomisk. Illustrasjonsfoto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix
Virke håpar mange utanlandske turistar vil komme til Noreg, men understrekar at fleire reiselivsverksemder framleis er i ein kritisk situasjon økonomisk. Illustrasjonsfoto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix
(©NPK)


|

FHI vil komme tilbake til reiser utanfor Europa i slutten av juli


Folkehelseinstituttet har førebels berre gjort vurderingar av smittesituasjonen i land i EU, EØS og Schengen. Andre land kan bli vurdert mot slutten av juli.


– FHI har fått i oppdrag å utarbeide kriterium for å opne grensene mot Norden, EU, EØS og Schengen, og deretter land utanfor desse områda, sa fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet på ein pressekonferanse fredag.

Han seier instituttet vil komme tilbake til land utanfor EU, EØS og Schengen i slutten av juli. Instituttet har fått i oppdrag å utarbeide rapport som skal vere grunnlag for grenseopninga til regjeringa annakvar veke framover. Det vil altså seie at neste rapport kjem omkring 24. juli.

(©NPK)


|

Kjærastar og familiemedlemmer til nordmenn kan no kome på besøk til Noreg


Frå 15. juli blir det opna for innreise for utlendingar frå land utanfor EU/EØS, såkalla tredjelandsborgarar, som har familie eller eit kjærastforhold i Noreg.


Det blir likevel ikkje gitt unntak frå karanteneplikta eller dei normale vilkåra i utlendingslova, opplyste justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Regjeringa prøver heile tida å finne rett balanse mellom smittevern og opning. Når smittesituasjonen er som han er i Noreg, gir det oss moglegheit til å opne litt meir. Når vi ser at innreiserestriksjonane som er innførte på grunn av koronasituasjonen, særleg har ramma familiar og kjærastar hardt, er eg glad for at vi no kan lempe meir på reglane for land utanfor EU og EØS, sa Mæland.

Retten til innreise for utlendingar som skal flytte til Noreg som følgje av familieinnvandring, blir fullt ut gjeninnført.

Mæland understrekar at karantenereglane framleis gjeld for familiemedlemmer og kjærastar.


|

Grønt lys for reiser til mellom anna Hellas, Italia, Frankrike, Spania og nokre regionar i Sverige


Nordmenn kan fritt reise til ei rekkje europeiske land frå 15. juli og dei følgjande 14. dagane. Blant landa er Hellas, Italia, Frankrike og Spania.


Cirka kvar 14. dag vil Folkehelseinstituttet på ny vurdere kva land som oppfyller dei nye kriteria.

I Sverige kan nordmenn frå 15. juli reise karantenefritt til regionane Skåne, Blekinge og Kronoberg.

Sidan 14. mars har Utanriksdepartementet rådd mot reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land. Det har òg vore innført reiserestriksjonar for borgarar frå andre land til Noreg. For norske borgarar som har vore i utlandet, har det vore eit krav om karantene i ti dagar ved heimkome.


|

Ingen fleire smitta ved seniorsenter i Tromsø


Alle dei fem tilsette og sju bebuarane ved Heracleum bo- og servicesenter i Tromsø som var i kontakt med ein koronasmitta tilsett, har testa negativt for viruset.


Bebuarane må likevel halde karantene fram til 15. juli, skriv Tromsø kommune i ei pressemelding.

Nokon av dei tilsette kan byrje å jobbe med munnbind, og publikum vil igjen få tilgang til senteret.

Torsdag opplyste kommunen at Tromsø hadde hatt det første smittetilfellet sitt på nesten to månader, i form av ein tilsett i heimetenesta som truleg vart smitta på Austlandet.

(©NPK)


|

VG: Regjeringa opnar for karantenefrie reiser til dei store ferielanda


Frå 15. juli opnar regjeringa for karantenefrie reiser til land i Europa som er populære feriedestinasjonar for nordmenn, opplyser ei kjelde til VG.


Dermed kan det sjå ut til at land som Hellas og Italia igjen kan få besøk av norske turistar, ifølgje avisa. 

Klokka 12 legg FHI fram eit kart over kva land i Europa som tilfredsstiller dei norske kriteria for innreise, og UD vil i samband med dette oppdatere reiseråda sine frå 15. juli. 


|

Hongkong stengjer skular etter smitteblomstring


Hongkong stengjer alle skular etter at det er registrert ein auke i lokal koronasmitte.


Regjeringa har gitt ordre om å stengje alle skular frå måndag. Dermed blir sommarferien flytta fram, seier utdanningsministeren i territoriet, Kevin Yeung, fredag.

Dagen før vart det registrert 34 tilfelle av lokalt overført koronasmitte.

(©NPK)


|

Ny smitterekord fører til fornya koronatiltak i India


Etter ein ny dag med rekordmange registrerte smittetilfelle i India, stengjer fleire delstatar ned risikoområde på nytt.


Fredag vart det meldt om 26.506 nye smitta, og totalen er no oppe i 793.802. Helsedepartementet i landet seier 475 personar har døydd det siste døgnet. Dermed har 21.604 menneskeliv gått tapt så langt i covid-19-utbrotet i India.

Delstaten Bihar har valt å stengje hovudstaden Patna og fire andre distrikt frå og med fredag for å få bukt med ei oppblussing av smitta. I den mest folkerike delstaten i landet, Uttar Pradesh, får berre apotek og matbutikkar halde ope i helga.

Kun de som selger mat og medisiner får holde åpent i delstaten Uttar Pradesh denne helgen. Illustrasjonsfoto: Rajesh Kumar Singh / AP / NTB scanpix
Berre dei som sel mat og medisinar får halde ope i delstaten Uttar Pradesh denne helga. Illustrasjonsfoto: Rajesh Kumar Singh / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

To av tre trur ikkje på normal aktivitet i næringslivet i år


To av tre nordmenn trur ikkje næringslivet kjem tilbake til normal aktivitet i år, og mange ventar ein auke i talet på konkursar framover.


Det kjem fram i undersøkinga Norsk koronamonitor frå Opinion, der 4.500 nordmenn har svart.

Berre 18 prosent trur på normal aktivitet i år, medan 67 prosent ikkje trur på dette.

1.000 nordmenn er spurde om kva dei trur om utviklinga i talet på konkursar i næringslivet det neste halve året, og 69 prosent ventar ein auke. 10 prosent trur på nedgang i talet på konkursar, medan 16 prosent trur på eit uendra tal.

Innbyggjarar på Austlandet, følgt av Nord-Noreg og Vestlandet, ventar i størst grad auka tal på konkursar.

Stengte dører da myndighetene i mars bestemte at alle frisørsalonger måtte holde stengt grunnet smittefare. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Stengde dører då styresmaktene i mars bestemte at alle frisørsalongar måtte halde stengt grunna smittefare. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
(©NPK)


|

Venezuelas sosialistleiar har korona


Leiaren for Venezuelas sosialistparti, Diosdado Cabello, har kunngjort at han er smitta av koronaviruset.


Cabello, som blir rekna for å vere president Nicolás Maduros høgre hand, tvitra torsdag at han er i karantene og får behandling.

Offisielt har Venezuela betydeleg færre tilfelle av koronasmitta enn andre land i Latin-Amerika, sjølv om det har vore ein auke den siste tida. Ekspertar trur mørketala er store.

Venezuela er eitt av landa i verda som er dårlegast førebudd på ein pandemi, med eit helsestell i ruinar og stor mangel på vatn, elektrisitet og medisinar i sjukehusa.

Diosdado Cabello, president Nicolas Maduros høyre hånd, har testet positivt for koronaviruset. Foto: Matias Delacroix / AP / NTB scanpix
Diosdado Cabello, president Nicolas Maduros høgre hand, har testa positivt for koronaviruset. Foto: Matias Delacroix / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Lege ber folk i risikogrupper vente med Svalbard-tur


Smittevernlegen ved Longyearbyen sjukehus rår folk som tilhøyrer risikogrupper knytte til covid-19, til ikkje å komme til Svalbard no grunna sjukehuskapasitet.


Overfor Klassekampen påpeikar lege Knut Selmer at det er 100 mil frå Svalbard til næraste store sjukehus. 

– Det er alltid farleg å bli sjuk når du er langt unna eit sjukehus. Er du i høgrisikogruppa for korona, ville eg ha reist til Svalbard eit anna år, seier han.

Til avisa opplyser reiselivssjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard at dei berre ventar rundt 20 prosent av vanleg aktivitet denne sommaren.

– Korona trefte oss på verst tenkjeleg tidspunkt. Vi er i krise, seier Brunvoll.

Turister i Longyearbyen sommeren 2015. I år ventes det lav turisme grunnet koronapandemien. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Turistar i Longyearbyen sommaren 2015. I år er det venta låg turisme grunna koronapandemien. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
(©NPK)


|

Smitterekord i Mexico


Mexico registrerte torsdag 7.280 nye tilfelle av koronasmitte, det høgaste talet på éin dag hittil. Dessutan døydde 730 menneske.


Ifølgje helsedepartementets eigne tal er 282.283 mexicanarar smitta av koronaviruset hittil, og 33.526 har døydd av viruset sidan det første dødsfallet vart registrert i februar.

Mexico har starta ein forsiktig gjenopninga av økonomien, men det er ei avgjerd som kan utløyse ei ny smittebølgje, ifølgje visehelseministeren som er ansvarleg for kampen mot koronaviruset, Hugo López Gatell.

Servitører ikledd munnbind og masker på Sanborns-restauranten i Mexico by.
Foto: Eduardo Verdugo / AP / NTB scanpix
Servitørar med munnbind og masker på Sanborns-restauranten i Mexico by. Foto: Eduardo Verdugo / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Bolivias president har korona


Bolivias mellombelse president Jeanine Añez opplyser at ho har testa positivt for koronaviruset.


Añez seier på Twitter at ho føler seg bra og at ho vil halde fram med å jobbe medan ho er i karantene.

Tidlegare er det meldt at den bolivianske helseministeren Eidy Roca har testa positivt for viruset. 

Ministeren for presidentkontoret, Yerko Núñez, er lagt inn på sjukehus med smitte, og gruveminister Jorge Fernando Oropesa har òg testa positivt.

Bolivia har registrert over 42.000 tilfelle av koronasmitte og 1.500 dødsfall.

En ambulanse på vei til sykehus i La Paz med en koronapasient. Foto: Juan Karita / AP / NTB scanpix
Ein ambulanse på veg til sjukehus i La Paz med ein koronapasient. Foto: Juan Karita / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Professor ønskjer obduksjon av alle koronadøde


Alle som døyr av koronaviruset, bør obduserast, meiner Peer Kåre Lilleng, som er professor i rettsmedisin. Han meiner det vil gi oss meir kunnskap.


Ifølgje VG blir svært få av dei som døyr, obdusert.

Ifølgje Lilleng, som arbeider ved Universitetet i Bergen, vil ein ved hjelp av obduksjonar kunne finne ut kva eigenskapar viruset har, korleis det oppfører seg i menneskekroppen og eventuelt korleis det endrar seg.

– Obduksjon er fasiten når folk døyr, understrekar han.

Rettsmedisinaren seier samtidig at ein eventuell rekvisisjon til obduksjon må fyllast ut etter avtale med pårørande.

Testing av prøver for korona-antistoffer ved Oslo universitetssykehus Ullevål analyserer koronaprøver. En professor ønsker nå at flere av de koronadøde skal obduseres. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Testing av prøvar for korona-antistoff ved Oslo universitetssjukehus Ullevål. Ein professor ønskjer no at fleire av dei koronadøde skal obduserast. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
(©NPK)


|

65.000 nye koronasmitta i USA


USA har registrert 65.551 nye koronasmitta siste døgn. Det er ny rekord på éin dag.


Den førre rekorden var tysdag, då 60.200 nye smitta vart registrerte, ifølgje tala til Johns Hopkins-universitetet.

USA er det hardast ramma landet i verda i reine tal, med totalt 3,1 millionar smitta og 133.196 døde.

Worldometer opererer med noko andre tal. Dei melder at det samla talet smitta i USA er 3.219.999, og talet på dødsfall 135.822.

Grovt regnet er rundt ein firedel av alle smitta og døde av koronaviruset i verda i USA. 

Hæren hjelper til med testing for koronasmitte i Texas. Foto: Delcia Lopez / The Monitor / AP / NTB scanpix
Hæren hjelper til med testing for koronasmitte i Texas. Foto: Delcia Lopez / The Monitor / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

8.965 registrerte koronatilfelle i Noreg – opp seks


Det var ved midnatt natt til fredag registrert 8.965 tilfelle av koronasmitte i Noreg, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet.


Dette er ein auke på seks tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 13 tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og viser ei førebels oversikt.

I alt åtte personar får behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom, ifølgje talet på torsdag frå Helsedirektoratet. Det er registrert 252 døde her i landet som følgje av sjukdommen.

Utstyr til bruk ved koronatesting. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Utstyr til bruk ved koronatesting. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
(©NPK)


|

Over ein halv million koronasmitta i Afrika


Talet på registrerte tilfelle av koronasmitte på det afrikanske kontinentet har no passert ein halv million.


Ifølgje tal frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) og frå Worldometer som registrerer offisielle tal etter kvart, var det torsdag kveld rapportert om nærare 530.000 smittetilfelle og over 12.300 dødsfall.

Berre den siste veka har nye smittetilfelle auka med 24 prosent, ifølgje WHO.

Organisasjonen The Africa Centres for Disease Control oppmodar medlemslanda sine til å utføre fleire testar og innføre påbod om munnbind.

Sør-Afrika, Egypt, Nigeria, Ghana og Algerie står for til saman for 71 prosent av alle smittetilfella på kontinentet.

(©NPK)


|

Hellas vurderer gjeninnføring av koronarestriksjonar


Greske styresmakter vurderer å gjeninnføre fleire koronarestriksjonar neste veke sidan mange ikkje overheld smittevernsegla.


Ein talsmann for regjeringa seier at styresmaktene er fast bestemte på å «verne det ansvarlege fleirtalet frå dei uforsiktige få», og at dei derfor truleg kjem til å kunngjere nye restriksjonar førstkommande måndag.

Hellas var raskt ute med å innføre strenge tiltak og kan vise til låge tal på virussmitta og døde.

Men talet på nye smittetilfelle har stige etter at fleire restriksjonar vart heva og landet opna for utanlandske turistar igjen.

Hellas har registrert totalt 3.672 smittetilfelle og 193 dødsfall, ifølgje offisielle tal torsdag. 

Turister ankommer flyplassen i Heraklion på Kreta. Greske myndigheter vurderer å gjeninnføre flere koronarestriksjoner etter at smittetallene har økt siden landet gjenåpnet. Foto: AP / NTB scanpix
Turistar kjem til flyplassen i Iráklio på Kreta. Greske styresmakter vurderer å innføre fleire koronarestriksjonar på nytt etter at smittetala har auka sidan landet blei gjenopna. Foto: AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Italia innfører innreiseforbod frå 13 land


Italia innfører innreiseforbod frå Brasil og tolv andre land som blir rekna som høgrisiko for koronaspreiing.


– Globalt er pandemien i den mest akutte fasen sin. Vi kan ikkje setje på spel offera som italienarane har gjort dei siste månadene. Derfor har vi valt å vere ekstra forsiktig, seier helseminister Roberto Speranza.

I tillegg til Brasil omfattar forbodet innreise frå Armenia, Bahrain, Bangladesh, Bosnia-Hercegovina, Chile, Kuwait, Nord-Makedonia, Moldova, Oman, Panama, Peru og Den dominikanske republikk.

(©NPK)


|

Buffé-forbodet blir oppheva frå 15. juli


Frå 15. juli vil hotell og kantiner igjen kunne tilby buffé til gjestene sine. Det stadfestar næringsminister Iselin Nybø (V) til VG.


Ho meiner at opphevinga av forbodet vil gjere det enklare for hotell som no kan tilby gjestene sine fleire valmoglegheiter.

– Eg trur folk kjem til å vere fornøgde med at endå meir av normaliteten kjem tilbake igjen. No er vi inne i ein sesong der folk er på ferie med dei gledene og goda det inneber, seier ho til avisa.

Ho understrekar at styresmaktene støttar seg til faglege råd og at Helsedirektoratet skal utarbeide nærare retningslinjer.

Opphevinga av forbodet blir teke positivt imot av NHO Reiseliv.

Fra 15. juli kan hoteller og kantiner igjen servere mat fra stående buffé etter at regjeringen letter på koronatiltakene.
Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / SCANPIX.
Frå 15. juli kan hotell og kantiner igjen servere mat frå ståande buffé etter at regjeringa lettar på koronatiltaka. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / SCANPIX.
(©NPK)


|

Biden lanserer koronaplan på nesten 7.000 milliardar kroner for å redde økonomien


Presidentkandidat for Demokratane Joe Biden lanserte torsdag ein plan for å redde den amerikanske økonomien, som er sterkt svekt av koronaviruset.


Biden har som mål å få alle som har mista jobben under koronakrisa, tilbake i jobb og i tillegg skape fem millionar arbeidsplassar ved i hovudsak å satse på innovasjon og vareproduksjon.

Planen inneber i grove trekk å investere i innanlands vareproduksjon og forsking, å krympe forsyningskjeder i utlandet, og innføre nye skattereglar og sørgje for tilgang til fagforeiningar for å styrkje situasjonen for amerikanske arbeidarar.

Planen er ein motsats til Trumps «America First»-plan opp mot presidentvalet i november.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden utfordrer sittende president Donald Trump med sin nye økonomiske redningsplan. Amerikansk økonomi er hardt rammet av koronakrisen. Arkivfoto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix
Presidentkandidaten til Demokratane Joe Biden utfordrar den sitjande presidenten Donald Trump med den nye økonomiske redningsplanen sin. Amerikansk økonomi er hardt ramma av koronakrisa. Arkivfoto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Danmark opnar grensene for reiser til og frå Skåne


Danmark vil i helga opne grensene for reiser til og frå Skåne i Sør-Sverige, opplyser danske styresmakter.


Tidlegare har danske styresmakter berre tillate inn- og utreiser frå regionane Blekinge, Västerbotten og Kronoberg.

Utvidinga som omfattar Skåne, gjeld frå natt til laurdag.

Innreise frå andre delar av Sverige til Danmark vil framleis ikkje vere tillate.

(©NPK)


|

Danmark opnar grensene for svenskar frå Skåne


Danmark vil i helga opne grensene for innreise frå regionen Skåne i Sør-Sverige, opplyser danske styresmakter.


Tidlegare har berre personar busett i regionane Blekinge, Västerbotten og Kronoberg fått lov til å krysse grensa til Danmark. Utvidinga til å omfatte Skåne gjeld frå natt til laurdag.

Innreise frå andre delar av Sverige til Danmark vil framleis ikkje vere tillate.

(©NPK)


|

Bulgaria stengjer fotballtribunane etter oppblussing av korona


Berre éin månad etter at bulgarske fans igjen kunne sjå spelarane sine i aksjon, forbyr helsestyresmaktene tilskodarar på stadion.


5. juni tillét Bulgaria tilskodarar på fotballkampar igjen, så lenge dei heldt avstand og berre éin tredel av stadion var i bruk. 

Men fansen klarte ikkje å halde avstand under den bulgarske cupfinalen mellom CSKA Sofia og Lokomotiv Plovdiv 1. juli. Det var over 12.000 tilskodarar på finalen. 

Plovdiv vann finalen etter straffe og sa torsdag at fem av spelarane hadde fått påvist koronasmitte. 

Same dag hadde Bulgaria 240 nye tilfelle av smitte i befolkninga, som aukar det totale smittetalet til 6342. Av dei har 259 omkomme. 

No blir fotballtribunane stengde i landet som følgje av oppblussinga av viruset. 

– Talet på nye smitta har ikkje stoppa å auke dei siste ti dagane og har nådd over 200 dei siste 24 timane, sa helseminister Kiril Ananiev på ein pressekonferanse torsdag. 

Nattklubbar, diskotek og barar i landet vart gjenopna 15. juni, men vil òg no bli stengde. 

Dei nye smitteverntiltaka set ei grense på 30 deltakarar i bryllaup, dåp og skuleavslutningar. 

Bulgaria forbyr tilskuere på stadion etter nye tilfeller av koronasmitte. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Bulgaria forbyr tilskodarar på stadion etter nye tilfelle av koronasmitte. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
(©NPK)


|

1,3 millionar nye søknader om dagpengar i USA


Førre veke kom det inn 1,3 millionar nye søknader om arbeidsløysetrygd i USA. Dermed er tempoet i oppseiingane i landet framleis på veg ned.


Men sjølv om talet på folk som mistar jobben aukar saktare enn tidlegare, er det over 19 millionar som står utan jobb, viser tal til og med 27. juni.

Eit rullerande snitt for dei siste fire vekene viser 1,44 millionar nye dagpengesøknader per veke. Sjølv om dette talet er på veg ned etter kvart som økonomien opna på nytt i kjølvatnet av koronakrisa, er det langt høgare enn før pandemien slo til. 

(©NPK)


|

Danske helsestyresmakter tilrår munnbind i enkelte situasjonar


Danske Sundhedsstyrelsen tilrår i oppdaterte retningslinjer bruk av munnbind i «særlige situasjoner».


Munnbind vil stort sett vere overflødig når ein går ute blant folk, men i enkelte situasjonar trengst det for å verne andre mot koronavirus, heiter det i retningslinjene.

Visedirektør Helene Probst i Sundhedsstyrelsen seier munnbind til dømes er tilrådd om ein mistenkjer at ein er smitta og skal gå blant folk, til dømes for å bli testa. 

Munnbind blir òg tilrådd om ein er i ein situasjon der ein «ikke har andre muligheter» til å forhindre smitte.

Vidare seier Probst at bruken av munnbind vil bli vurdert jamleg.

(©NPK)


|

Første smittetilfelle i Tromsø sidan 17. mai


Ein person som jobbar i heimetenesta i Tromsø, har fått påvist koronasmitte. Smittetilfellet er det første i byen sidan 17. mai.


På ein pressekonferanse torsdag ettermiddag opplyste smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø at smitten vart påvist onsdag etter at vedkomande kom heim frå ein tur på Austlandet laurdag.

I perioden før symptom braut ut, hadde den tilsette ei vakt i heimetenesta på bu- og servicesenteret Heracleum i Tromsø sentrum. Fem tilsette og sju bebuarar ved senteret er sette i karantene. Den tilsette er ein ung person, som no er isolert i eigen heim. Ein går ut frå at vedkomande vart smitta på Austlandet.

– Vidare kartlegging vil tilseie kor mange som må vere i karantene. Alle tilsette og bebuarar vil bli testa, sa Brattland på pressekonferansen.

Smittetilfellet er det første i Tromsø på nesten to månader, og smittevernlegen oppmoda til god hygiene og til at folk held fram med å ta forholdsreglar.

 Tromsø-ordførar Gunnar Wilhelsen (Ap) meiner at smittetilfellet viser at Tromsø ikkje er verna for smitte. 

– Dette viser at vi ikkje kan senke guarden, sa han.

Det første smittetilfellet siden 17. mai er påvist i Tromsø. Det er en ung ansatt i hjemmetjenesten som har fått påvist koronaviruset. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix
Det første smittetilfellet sidan 17. mai er påvist i Tromsø. Det er ein ung tilsett i heimetenesta som har fått påvist koronaviruset. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix
(©NPK)


|

Tre svenske regionar nærmar seg FHIs gjenopningskrav


Dei tre naboregionane Blekinge, Kronoberg og Skåne kan oppfylle Folkehelseinstituttets krav til opning for nordmenn fredag, melder VG.


Ifølgje avisa kan regionane både oppfylle kravet til talet på nye smittetilfelle og kravet til positive testar, men Folkehelseinstituttet gjer òg ei heilskapsvurdering, der dei mellom anna ser på om det er aukande smitte i regionen.

Blekinge har i gjennomsnitt 13 nye smitta per 100.000 innbyggjarar dei to siste vekene, medan Kronoberg og Skåne har høvesvis 9 og 16 nye smitta per 100.000.

Andre svenske regionar som ikkje er langt unna å klare kravet, er Värmland og Västerbotten. Dei to regionane har 25 og 21 smitta per 100.000 innbyggjarar.

Västra Götaland, som mange nordmenn er interesserte i, har 97 smitta per 100.000 innbyggjarar, og regionen er dermed skyhøgt over det norske kravet.

I samband med pressekonferansen til regjeringa fredag klokka 12 blir òg karta over dei nordiske landa oppdaterte, stadfestar Folkehelseinstituttet overfor VG.

Torekov i Skåne i Sverige. Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB scanpix
Torekov i Skåne i Sverige. Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB scanpix
(©NPK)


|

WHO opprettar nytt panel for pandemihandtering


Verdshelseorganisasjonen (WHO) lanserer torsdag eit panel for pandemirespons. Organisasjonen har fått kritikk for handteringa av covid-19-pandemien.


Det nye panelet skal leiast av New Zealands tidlegare statsminister, Helen Clark, og Ellen Johnson Sirleaf, fredsprisvinnar og tidlegare president i Liberia.

– Gjennom dykk skal verda forstå sanninga om det som skjedde og få løysinga på korleis vi kan byggje ei betre framtid som menneskje, seier WHO-sjef Tedros Ghebreyesus.

WHO-sjef Tedros Ghebreyesus presenterte torsdag organisasjonens nye pandemipanel. Arkivfoto: Salvatore Di Nolfi / Keystone / AP / NTB scanpix
WHO-sjef Tedros Ghebreyesus presenterte torsdag det nye pandemipanelet til organisasjonen. Arkivfoto: Salvatore Di Nolfi / Keystone / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

5.500 koronadødsfall i Sverige


Det er det siste døgnet registrert 18 nye dødsfall blant koronapasientar i Sverige, og det samla talet døde som følgje av pandemien er no 5.500 i landet.


Samtidig er det registeret 475 nye smittetilfelle, og totalen er dermed på 74.333.

I Danmark er det det siste døgnet registrert 16 nye smittetilfelle, og det samla talet er no 12.916. 

For andre dag på rad er det ikkje registrert nokon nye dødsfall.

(©NPK)


|

Skulder ved skulder blir lov på buss og trikk


Kollektivselskapet Ruter fjernar gradvis klistremerka på buss-, tog- og trikkesete etter ny rettleiing. No kan ein sitje attmed kvarandre.


Passasjerane kan dermed ta i bruk fleire sete og spreie seg meir i transportmidla.

Helsedirektoratet har revidert rettleiaren om smittevern i kollektivtransport. Basert på ein trafikklysmodell med grøne, gule og raude tiltaksnivå er kollektivtrafikken i Noreg no på gult nivå.

– Ved å sitje skulder ved skulder er det mogleg å avgrense ansiktskontakt, noko som er viktig for å avgrense smitte, heiter det i ei pressemelding frå Ruter. 

Ruter er i ferd med å gradvis fjerne klistremerkene på setene slik at passasjerer kan ta i bruk flere seter og spre seg mer i transportmidlene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Ruter er i ferd med å gradvis fjerne klistremerka på seta slik at passasjerar kan ta i bruk fleire sete og spreie seg meir i transportmidla. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
(©NPK)


|

Åtte koronapasientar på norske sjukehus


Åtte koronasmitta pasientar er torsdag innlagde ved norske sjukehus. Det er same tal som onsdag.


Berre éin pasient blir no behandla i respirator, noko som er éin færre enn onsdag, viser tal frå Helsedirektoratet.

Seks pasientar er innlagde i Helse sør-aust, éin i Helse Midt-Noreg og éin i Helse vest. Ingen koronapasientar er innlagde i Helse nord.

Blant helseføretaka med flest innlagde er Akershus universitetssjukehus med to koronapasientar.

Torsdag formiddag var det registrert 8.954 tilfelle av koronasmitte i Noreg, ifølgje Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS).

(©NPK)


|

Sverige varslar nye reiseråd annakvar veke


Det svenske utanriksdepartementet skal i sommar vedta nye reiseråd kvar fjortande dag. Den neste oppdateringa er varsla onsdag neste veke.


Datene for dei kommande oppdateringane er 15. juli,  29. juli og 12. august. Ved å leggje ut ei liste over datoar, håpar departementet at det skal bli lettare for folk på planleggje reisene sine.

– Situasjonen er veldig uføreseieleg, og vi meiner det vil halde fram med å vere slik ei stund framover, seier utanriksminister Ann Linde.

Fra neste uke vil Sverige oppdatere sine reiseråd hver fjortende dag i sommer. Illustrasjonsfoto: Stina Stjernkvist / TT Nyhetsbyrån / AP / NTB scanpix
Fra neste veke vil Sverige oppdatere sine reiseråd kvar fjortande dag i sommar. Illustrasjonsfoto: Stina Stjernkvist / TT Nyhetsbyrån / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Sveriges justisminister kritiserer kjendisfesting


Sveriges justisminister åtvarar mot for mykje nærkontakt etter at ein video av svenske kjendisar som festar svært tett på kvarandre, har skapt reaksjonar.


Videoen av festen, som youtubaren Bianco Ingrosso har lagt ut på profilen sin, viser mange personar som festar utan å ta omsyn til sosial avstand. Ho har over 300.000 følgjarar på YouTube. 

Fleire andre framståande personar i påverkarbransjen er òg med på videoen som vart lagt ut, skriv Aftonbladet

– Det er openbert at ein har oppført seg på ein måte som ikkje er passande. Det er djupt upassande at folk endar veldig nær kvarandre. Det handlar òg om kva signal du sender til omverda, seier Sveriges justisminister Morgan Johansson på ein pressekonferanse torsdag, ifølgje avisa. 

Sveriges justisminister Morgan Johansson avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Jonas Ekströmer / TT / NTB scanpix
Sveriges justisminister Morgan Johansson avbilda ved eit tidlegare høve. Foto: Jonas Ekströmer / TT / NTB scanpix
(©NPK)


|

Fredag fell Europa-dommen


På ein pressekonferanse fredag klokka 12 vil det bli klart kva land som får grønt og raudt lys på Folkehelseinstituttets Europa-kart.


Regjeringa har varsla at kartet skal vere klart innan fredag 10. juli, og reiseråd vil bli blant temaa på pressekonferansen.

Justisminister Monica Mæland (H), næringsminister Iselin Nybø (V), assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet skal delta på pressekonferansen. 

Kartet, som blir utarbeidd av FHI, vil bestemme kva land som frå 15. juli blir unnatekne frå Utanriksdepartementets reiseråd, som rår mot alle reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land. Hittil er dei nordiske landa, med unntak av Sverige, unnatekne frå reiserådet.

Chios i Hellas. Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene / NTB scanpix
Chios i Hellas. Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene / NTB scanpix
(©NPK)


|

Finland opnar for fleire land – framleis stengt for svenskar


Finland opnar grensa for reisande frå 17 nye europeiske land måndag. Sverige og Storbritannia er framleis ikkje på lista.


Førstkommande måndag byrjar Finland å sleppe inn reisande frå Schengen-landa Belgia, Hellas, Italia, Liechtenstein, Malta, Nederland, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tyskland, Ungarn, og Austerrike. I tillegg blir det opna for innreise frå EU-medlemmene Irland og Kypros, og dessutan ministatane Andorra, San Marino og Vatikanet.

Lista som vart vedteken onsdag, inkluderer verken Sverige eller Storbritannia.

(©NPK)


|

Trump-møtet i Tulsa bidrog truleg til smittebølgje


President Donald Trumps massemøte i Tulsa i juni bidrog sannsynlegvis til smittebølgja ein ser no i Oklahoma.


– Vi har no det høgaste talet smitta, og de veit at det var fleire store arrangement i dei siste vekene som høgst sannsynleg har bidrege til det, seier Bruce Dart, som er helsedirektør i Tulsa.

Trump heldt det første store valkampmøtet sitt sidan koronapandemien byrja, i Tulsa i juni. Han har vorte kritisert for å ha trekt tusenvis av menneske til eit innandørsmøte der bruk av munnbind ikkje var obligatorisk.

At Trumps stab var klar over faren, blir vist av at dei kravde at alle måtte underteikne ei erklæring om at dei var på møtet under eige ansvar og ikkje ville saksøkje kampanjen om dei vart sjuke av koronaviruset.

Tulsa har hittil registrert 4.500 tilfelle av koronasmitte og 72 dødsfall.

President Donald Trump under møtet i Tulsa 20. juni. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix
President Donald Trump under møtet i Tulsa 20. juni. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

55.000 nye koronatilfelle i USA


USA har registrert 55.000 nye tilfelle av koronasmitta siste døgn, ifølgje Johns Hopkins-universitetet.


Dermed er det ifølgje Johns Hopkins registrert totalt 3.046.351 smitta. Ifølgje Worldometer har talet på smitta komme opp i 3.158.932.

USA noterte seg òg for 833 nye dødsfall som følgje av korona, noko som fører totaltalet opp til 132.195. Igjen har Worldometer andre tal – 134.862 døde av viruset. 

President Donald Trump tonar jamleg ned tala og hevdar dei berre kjem av auka testing i juni. Men stadig fleire av prøvene er positive, og det er stadig fleire koronasjuke i USAs sjukehus.

Hæren hjelper til med testing for koronasmitte i Texas. Foto: Delcia Lopez / The Monitor via AP / NTB scanpix
Hæren hjelper til med testing for koronasmitte i Texas. Foto: Delcia Lopez / The Monitor / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Undersøking: 2,2 millionar tyskarar vurderer noregsferie


Noreg er meir attraktivt som reisemål for tyskarar i sommar enn både Nederland og Danmark, ifølgje ei undersøking gjennomført for Innovasjon Noreg.


I spørjeundersøkinga kjem det fram at nesten 2,2 millionar tyskarar anten planlegg eller vurderer å reise til Noreg i sommar, skriv Dagens Næringsliv. 

Det gjer Noreg nesten like attraktivt som Frankrike og Spania, og meir populært enn Nederland og Danmark.

Moglegheita for norsk reiseliv føreset naturleg nok at grensene blir opna, men reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Noreg poengterer at mange tyskarar har sein sommarferie, og at sesongen kan forlengjast utover i september.

Kjosfossen i Aurland kommune der Flåmsbana gjør et stopp. Arkivfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix
Kjosfossen i Aurland kommune der Flåmsbana gjer eit stopp. Arkivfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix
(©NPK)


|

8.954 registrerte koronatilfelle i Noreg – opp sju


Det var ved midnatt natt til torsdag registrert 8.954 tilfelle av koronasmitte i Noreg, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet.


Dette er ein auke på sju tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 18 tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og viser ei førebels oversikt.

I alt åtte personar får behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom, ifølgje talet på onsdag frå Helsedirektoratet. Det er registrert 251 døde her i landet som følgje av sjukdommen.

Utstyr til bruk ved koronatesting. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Utstyr til bruk ved koronatesting. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
(©NPK)


|

New York opnar skular igjen til hausten


New York vil frå hausgten opne skular og deler opp undervisninga. Elevane vil vere på skulen to–tre dagar i veka, og resten vil gå føre seg digitalt heimanfrå.


Dei fleste skular i byen vil ikkje kunne klare å ha alle elevane på skulen og samtidig respektere reglar for sosial distanse, opplyser ordførar Bill de Blasio onsdag.

I byplanen for gjenopning vil det vere mogleg å velje eit alternativ med berre heimelæring, men de Blasio seier at 75 prosent av foreldre i ei undersøking har sagt at dei vil at barna skal vere på skulen frå september.

Guvernør i delstaten, Andrew Cuomo, seier dei vil vurdere planar frå distrikta i byrjinga av august og sjå på om smittevernomsynet er godt nok teke vare på.

(©NPK)


|

Trump viser til Noreg for å gjenopne skular


USAs president Donald Trump truar med å halde tilbake offentlege middel til skulane dersom dei ikkje opnar igjen til hausten.


Twitter viser han til at land som Noreg, Danmark og Tyskland har opna skulane igjen «utan problem». Trump hevdar at demokratane vil halde skulane stengt av politiske årsaker fram mot presidentvalet i november.

Trump går òg hardt ut mot retningslinjene frå USAs nasjonale smittevernsenter (CDC), som han meiner er kostbare og kompliserte. CDC-direktør Robert Redfield er samd i at skulane bør opne igjen.

– Ikkje noko ville gjort meg tristare enn å sjå skuledistrikt bruke retningslinjene våre som grunn til ikkje å opne igjen, seier han.

President Donald Trump vil at skolene skal åpne igjen til høsten etter at de stengte som følge av spredningen av koronaviruset. De siste dagene har han begynt å legge press på skoledistriktene. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix
President Donald Trump vil at skulane skal opne igjen til hausten etter at dei stengde som følgje av spreiinga av koronaviruset. Dei siste dagane har han begynt å legge press på skuledistrikta. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Over 12 millionar påviste koronatilfelle


Talet på påviste smittetilfelle har passert 12 millionar på verdsbasis, viser Worldometers oversikt. Éin av fire koronatilfelle er i USA.


I USA har hittil 3,1 millionar menneske testa positivt for koronaviruset, medan drygt 134.000 har mista livet.

Over 1,3 millionar er friskmelde i USA, som tysdag melde om rekordhøge 60.000 smittetilfelle på eitt døgn.

Globalt er nærare 548.000 døde, medan nesten 7 millionar er registrerte som friskmeldt etter å ha fått påvist covid-19.

Brasil har nest flest påviste smittetilfelle og dødsfall, høvesvis 1,6 millionar og knappe 67.000.

Både i India og Russland har talet på tilfelle passert 700.000.

En indisk kvinne gråter etter at sønnen testet positivt for koronaviruset i Gauhati onsdag. India har over 750.000 påviste smittetilfeller og nesten 21.000 dødsfall. Foto: Anupam Nath / AP / NTB scanpix
Ei indisk kvinne gret etter at sonen testa positivt for koronaviruset i Gauhati onsdag. India har over 750.000 påviste smittetilfelle og nesten 21.000 dødsfall. Foto: Anupam Nath / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Harvard går til retten for å stanse Trumps ordre


Universiteta Harvard og MIT har bede ein domstol blokkere ein ordre frå president Donald Trumps administrasjon om å kaste ut utanlandske studentar.


Utanlandske studentar som til hausten får all undervisninga si på nettet under koronakrisa, mistar visumet sitt til USA, kunngjorde immigrasjonsstyresmakta ICE måndag.

No har dei to storuniversiteta levert søksmålet sitt i ein distriktsdomstol i Massachusetts.

– Vi kjem til å forfølgje denne saka med styrke, slik at dei internasjonale studentane våre, og internasjonale studentar på institusjonar over heile landet, kan halde fram med studiane sine utan trussel om deportasjon, seier Harvards president Lawrence Bacow i ei fråsegn onsdag. 

Harvard University i Cambridge saksøker Trump-administrasjonen sammen med Massachusetts Institute of Technology (MIT). Arkivfoto: Charles Krupa / AP / NTB scanpix
Harvard University i Cambridge saksøkjer Trump-administrasjonen saman med Massachusetts Institute of Technology (MIT). Arkivfoto: Charles Krupa / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

35 nye koronadødsfall i Sverige


Det siste døgnet er det registrert 35 nye koronadødsfall i Sverige. Det samla talet er no 5.482.


Det siste døgnet har ytterlegare 514 vorte registrerte smitta, og dermed er det registrert totalt 73.858 smittetilfelle.

I Danmark har ingen døydd med covid-19 det siste døgnet. Talet på døde står dermed stille på 609. Talet på registrerte smittetilfelle har stige med 12 opp til 12.900.

Et skilt med oppfordring til å holde avstand står midt blant folk i Malmö. Det siste døgnet er x personer registrert døde som følge av koronaviruset i Sverige. Foto: Johan Nilsson / TT / NTB scanpix
Eit skilt med oppfordring til å halde avstand står midt blant folk i Malmö. Det siste døgnet er 35 personar registrerte døde som følgje av koronaviruset i Sverige. Foto: Johan Nilsson / TT / NTB scanpix
(©NPK)


|

Første veke utan koronadødsfall


Ingen koronadødsfall i Noreg vart daterte til veke 27. Til saman var det berre 64 nye smittetilfelle.


Det kjem fram i den siste vekerapporten frå Folkehelseinstituttet (FHI) for veke 27. I veke 26 var det eitt koronadødsfall og i veke 25 fire.

Det er òg vesentleg færre nye smittetilfelle enn i veke 26, då det var 110 nye tilfelle fordelte på 26 kommunar. I veke 27 var det berre 18 kommunar som melde om nye smittetilfelle.

– Den samla overvakinga indikerer at det framleis er låg spreiing av covid-19 i folket, og at smitte i hovudsak føregår rundt kjende tilfelle, skriv FHI.

(©NPK)


|

Danmark innfører «koronapass»


Danmark vil gjennomføre koronatesting og utskrive offisielle «koronapass» til danskar som skal reise utanlands.


Fleire stader i verda blir det stilt krav om at innreisande skal vise ein negativ covid-19-test for å sleppe inn i landet. 

Danske styresmakter har derfor lagt fram ei løysing som gjer at danskar som skal reise til land med krav om koronatest, vil få eit digitalt covid-19-pass. 

Det digitale passet vil fungere som dokumentasjon på at vedkommande har testa negativt for koronaviruset før reise.

Danske myndigheter innfører et eget digitalt «koronapass» for å dokumentere at dansker som reiser til land med krav om koronatest innfrir kravene. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Danske styresmakter innfører eit eige digitalt «koronapass» for å dokumentere at danskar som reiser til land med krav om koronatest innfrir krava. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
(©NPK)


|

Kort Airbus-streik


Fleire tusen tilsette i flyprodusenten Airbus streikar i halvannan time onsdag, i protest mot at selskapet planlegg å kutte 15.000 arbeidsplassar.


Fagforeiningane venta at opptil 8.000 vil slutte seg til streiken i Toulouse. Ifølgje Reuters planla dei tilsette ein protestmarsj langs ei av rullebanane på flyplassen i byen, som ligg like ved hovudkontoret til Airbus.

Kuttplanane i selskapet kjem som ei følgje av koronakrisa, som har ramma luftfarten hardt.

Airbus er ett av mange selskaper som merker de harde tidene i luftfarten som følge av koronapandemien og tilhørende reiserestriksjoner. Arkivfoto: Danial Hakim / AP / NTB scanpix
Airbus er eitt av mange selskap som merkar dei harde tidene i luftfarten som følgje av koronapandemien og tilhøyrande reiserestriksjonar. Arkivfoto: Danial Hakim / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Framleis nedgang i talet på koronapasientar


Åtte koronasmitta pasientar er onsdag innlagde ved norske sjukehus. Det er éin færre enn tysdag.


To pasientar er i respirator. Det er like mange som tysdag, viser tal frå Helsedirektoratet.

Seks pasientar er innlagde ved Helse sør-aust, éin ved Helse Midt-Noreg og éin ved Helse vest. Ingen koronapasientar er innlagde ved Helse nord.

Blant helseføretaka med flest innlagde er tre koronapasientar innlagde ved Akershus universitetssjukehus.

Onsdag formiddag var det registrert 8.947 tilfelle av koronasmitte i Noreg, ifølgje Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS).

(©NPK)


|

EU godkjenner gigantisk tysk krisepakke


EU-kommisjonen gir tommelen opp til Tysklands planar om eit fond på 500 milliardar euro som skal hjelpe næringslivet gjennom koronakrisa.


Kommisjonen meiner det tyske fondet har gode nok kontrollmekanismar til å sikre at det ikkje blir for konkurransevridande. Med onsdagsvedtaket har EU godkjent tiltak for til saman 600 milliardar euro – nesten 6.400 milliardar kroner – i Tyskland.

– I denne vanskeleg tida jobbar vi tett med medlemslanda for å finne fungerande løysingar for å gi det koronaramma næringslivet tilgang til finansiering, seier konkurransekommissær Margrethe Vestager.

(©NPK)


|

Frankrike ser bort frå ny nedstenging


Franske styresmakter førebur seg på ei ny koronabølgje, men vil ikkje stengje ned landet igjen.


– Vi vil halde oppe dagleglivet, økonomien og det sosiale livet vårt, sa den nye statsministeren i landet Jean Castex i eit intervju med den tyske kanalen RTL Television.

– Vi vil ikkje innføre ny nedstenging, fordi vi har lært at dei økonomiske og menneskelege konsekvensane er katastrofale, sa han.

I staden blir moglegheita for å stengje ned enkelte område undersøkt .

Nyutnemnde Castex har fått ansvaret for å leie arbeidet til regjeringa med å styre landet ut av den verste krisa sidan andre verdskrigen.

Fleire titals milliardar kroner skal bidra til å stimulere økonomien og sikre jobbar. Landets brutto nasjonalprodukt blir likevel forventa å krympe med rundt 10 prosent i år.

– Vi skal verne innbyggjarane våre, men framfor alt investere i ei økologisk forandring og landets helbredelse, sa Castex.

Han stadfesta òg at han har auka lønna og budsjetta til helsearbeidarar med ti milliardar kroner.

Frankrike har rundt 167.000 stadfesta tilfelle av koronasmitte, og nesten 30.000 har mista livet under koronabølgja, ifølgje Worldometers.

Frankrikes nye statsminister Jean Castex vil unngå en ny total nedstenging, selv om landet treffes av en ny koronabølge. Foto: François Mori / AP / NTB scanpix
Frankrikes nye statsminister Jean Castex vil unngå ei ny total nedstenging, sjølv om landet blir råka av ei ny koronabølgje. Foto: François Mori / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Ein halv million koronasmitta i Afrika


Med 10.000 nye tilfelle på eitt døgn i Sør-Afrika, har det samla talet koronasmitta i Afrika overskride ein halv million.


Det reelle smittetalet kan likevel vere mykje høgare fordi land i Afrika har avgrensa testkapasitet.

Helsearbeidarar i Kongo, Nigeria, Sierra Leone og Zimbabwe har òg protestert mot manglande tilgang til verneutstyr. Rundt 2.000 afrikanske helsearbeidarar er stadfesta koronasmitta, ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Helsesektoren til kontinentet blir allereie prega av mangel på ressursar og personell. Ekspertar har åtvara om at sjølv med nok respiratorar, vil det mangle helsepersonell trena til å betene dei.

En elev får sjekket temperaturen på vei inn i skolen i Johannesburg. Landet har startet å åpne opp, til tross for at det nå rapporteres om 10.000 nye smittetilfeller på ett døgn. Foto: Denis Farrell / AP / NTB scanpix
Ein elev får sjekka temperaturen på veg inn i skulen i Johannesburg. Landet har starta å opne opp, trass i at det no blir rapportert om 10.000 nye smittetilfelle på eitt døgn. Foto: Denis Farrell / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Koronapandemien gir færre saker i konfliktråda


Konfliktråda har som følgje av koronakrisa fått inn færre saker, både innanfor sivile saker, straffesaker og ungdomsstraff.


Mindre kriminalitet og færre meldingar er bakgrunnen for nedgangen, skriv Sekretariatet for konfliktråda i ei pressemelding.

Det har vorte motteke 3.142 saker hittil i år, samanlikna med 3.458 saker i fjor. 25 prosent av sakene dreier seg om vald og vald i nære relasjonar, medan økonomiske konfliktar utgjer 9 prosent. Skadeverk, nabokonfliktar og truslar utgjer til saman 22 prosent.

(©NPK)


|

Koronasmell for dansk turistnæring


I mai var det 1,9 millionar færre overnattingar i Danmark enn i fjor. Dette er eit fall på 56 prosent samanlikna med mai i fjor.


Det viser tal frå Danmarks statistiske sentralbyrå.

Aller verst er situasjonen for hotell og vandrarheimar, der fallet var på høvesvis 86 og 85 prosent.

For campingplassar fall talet på overnattingar med 15 prosent.

Danmark har merket en stor nedgang i turismen som følge av korona. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Danmark har merka ein stor nedgang i turismen som følgje av korona. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
(©NPK)


|

Over 10.000 nye smitta i både California og i Texas


California og Texas melder begge om over 10.000 nye tilfelle av koronasmitte.


Talet på koronasmitta i California har no nådd 184.000 og 6.500 personar er døde, melder BBC.

Texas har knappe 3.000 koronarelaterte dødsfall.

Auken i California følgjer forsøket i delstaten på å redusere smitteavgrensingstiltaka.

Totalt er det meldt om 3 millionar tilfelle av koronasmitte i USA. Meir enn 131.000 dødsfall blir knytte til viruset.

I byen San Jose i California har antallet nye smittetilfeller økt betydelig den siste tiden. Foto: Ben Margot / AP / NTB scanpix
I byen San Jose i California har talet nye smittetilfelle auka betydeleg den siste tida. Foto: Ben Margot / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Forsking knyter korona til hjerneskadar


Forskarar frå University College London meiner korona kan forårsake hjerneskadar, og mellom anna føre til betennelse, psykose og delirium.


Forskarane har undersøkt 43 koronapasientar som har opplevd mellombelse problem med hjernen, slag og nerveskadar, ifølgje Reuters.

Studien er publisert i tidsskriftet Brain.

– Vi veit ikkje kva langtidseffektane av korona kan vere. Legar må vere merksame på moglege nevrologiske effektar sidan tidleg diagnose kan forbetre utfallet for pasienten, seier Ross Paterson, som er blant forskarane som står bak studien.

Korona kan ha nevrologiske konsekvenser for smittede, ifølge ny studie fra University College London. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Korona kan ha nevrologiske konsekvensar for smitta, ifølgje ein ny studie frå University College London. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
(©NPK)


|

Over 60.000 nye koronasmitta i USA


USA har igjen registrert eit rekordhøgt tal nye koronasmitta med 60.209 tilfelle dei siste 24 timane.


Ifølgje Johns oppteljinga til Hopkins-universitetet er det totalt registrert like under 3 millionar tilfelle – 2.991.351 for å vere nøyaktig. Ifølgje universitetet er 131.362 amerikanarar døde etter ein auke siste døgn på 1.114.

Tala skil seg frå Worldometers tal. Dei har totalt 3.097.084 tilfelle i USA og 133.972 døde. 

En familie ankommer drive in-testing for koronasmitte i Phoenix i delstaten Arizona tidligere i sommer. Foto: Matt York / AP / NTB scanpix
Ein familie kjem til drive in-testing for koronasmitte i Phoenix i delstaten Arizona tidlegare i sommar. Foto: Matt York / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

8.947 registrerte koronatilfelle i Noreg – opp elleve


Det var ved midnatt natt til onsdag registrert 8.947 tilfelle av koronasmitte i Noreg, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet.


Dette er ein auke på elleve tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 17 tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og viser ei førebels oversikt.

I alt ni personar får behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom, ifølgje talet på tysdag frå Helsedirektoratet. Det var same dag registrert 251 døde som følgje av sjukdommen.

Utstyr til bruk ved koronatesting. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Utstyr til bruk ved koronatesting. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
(©NPK)


|

WHO: Pandemien viser ingen teikn til å minke


Rundt 400.000 nye tilfelle av covid-19 vart registrert gjennom helga, og pandemien viser ingen teikn til å minke, åtvarar Verdshelseorganisasjonen WHO.


– Utbrotet akselererer, og vi har definitivt enno ikkje nådd smittetoppen til pandemien, seier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus tysdag.

(©NPK)


|

Bolsonaro har covid-19


Brasils president Jair Bolsonaro opplyser at han har testa positivt for koronaviruset.


Bolsonaro sa til CNN Brasil måndag at det vart teke eit røntgenbilete av lungene hans på eit militærsjukehus for å vere på den sikre sida. Tysdag var resultatet klart.

Sidan byrjinga av epidemien har Bolsonaro tona ned det han kallar «berre ein liten influensa» og ignorert reglar om sosial distansering og bruk av munnbind.

Brasil er hardast ramma i verda etter USA med over 65.000 døde og over 1,6 millionar smitta.

Måndag gjorde Bolsonaro fleire endringar for å lette på påboda i ei ny lov som gjer det obligatorisk å bruke munnbind i det offentlege.


|

Høie ber kommunane stramme opp utestadene


Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) gir kommunane beskjed om at kontrollen med utelivet må bli strengare.


– Eg er bekymra over at smittevernreglane ikkje blir overhaldne på utestader og restaurantar, seier Høie.

Han har derfor bede Helsedirektoratet sende eit brev ut til kommunane for å skjerpe kontrollen. Brevet vart sendt tysdag.

– Risikoen for spreiing av covid-19 er særleg høg på utestader og restaurantar. Det viser erfaringar frå mange land. Når vi no får meldingar om brot på smittevernreglane i utelivet, ber vi kommunane om å styrkje tilsynet med serverings- og restaurantbransjen i dei store byane, seier Høie.

Oslo 20200625. 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil innskjerpe kontrollen med utelivsbransjen etter at mange har samlet seg ute på byen de siste helgene. 
Foto: Annika Byrde / NTB scanpix
Oslo 20200625. Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil innskjerpe kontrollen med utelivsbransjen etter at mange har samla seg ute på byen dei siste helgane. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix
(©NPK)


|

AFP: Over 200.000 koronadødsfall i Europa


Over 200.000 menneske med covid-19 har no døydd i Europa, ifølgje ei oversikt frå nyheitsbyrået AFP basert på offisielle kjelder.


Over to tredelar av dødsfalla har skjedd i Storbritannia, Italia, Frankrike og Spania, viser oversikta tysdag ettermiddag.

Totalt har over 2.751.000 menneske testa positivt for koronaviruset i Europa, som hittil er det hardast ramma kontinentet i pandemien.

På verdsbasis er det registrert rundt 540.000 koronarelaterte dødsfall.

Blant dei europeiske landa er det Storbritannia som har mista flest. Der har styresmaktene offisielt registrert 44.236 koronadødsfall. Italia har 34.869 dødsfall, Frankrike 29.920 og Spania 28.388.

(©NPK)


|

14 nye koronadødsfall i Sverige


Det siste døgnet er det registrerte 14 nye dødsfall med covid-19 i Sverige. Dermed er det samla talet 5.447, ifølgje Folkhälsomyndigheten.


Totalt har 73.344 personar vorte registrerte smitta av covid-19 i Sverige, ein oppgang på 281 sidan måndag.

I Danmark har ytterlegare to personar døydd. Dermed er 609 personar døde med koronavirus.

Ti nye personar er smitta av covid-19 i Danmark, og det samla talet er dermed 12.888. Talet på innlagde på sjukehus har falle med seks, ned til 17.

Koronatesting fra bilen i Vetlanda i Sverige. Det siste døgnet er det registrert 14 nye dødsfall som følge av koronaviruset. Foto: Mikael Fritzon / TT / NTB scanpix
Koronatesting frå bilen i Vetlanda i Sverige. Det siste døgnet er det registrert 14 nye dødsfall som følgje av koronaviruset. Foto: Mikael Fritzon / TT / NTB scanpix
(©NPK)


|

14 nye koronadødsfall i Sverige


Det siste døgnet er det registrerte 14 nye dødsfall med covid-19 i Sverige. Dermed er det samla talet 5.447, ifølgje Folkhälsomyndigheten.


Totalt har 73.344 personar vorte registrerte smitta av covid-19 i Sverige, ein oppgang på 281 sidan måndag.

I Danmark har ytterlegare to personar døydd, medan talet på innlagde på sjukehus har falle med seks, ned til 17.

(©NPK)


|

Oslo stengjer fire nye utestader etter koronabrot


Fire nye skjenkjestader vart stengde i Oslo tysdag på grunn av brot på smittevernreglane, melder VG. Dermed er til saman sju utestader stengde i hovudstaden.


Det får avisa opplyst frå næringsbyråd Victoria Marie Evensen.

Byråden seier forholda har vorte betre, og at kommunen førebels ikkje vil innføre nye innstrammingar. Ei innskrenking av skjenkjetida kan likevel bli aktuelt når som helst, dersom det blir nødvendig, opplyser byrådet.

Det første vedtaket om stenging vart gjort 15. mai, to andre 30. juni og dei fire siste altså 7. juli.

(©NPK)


|

Ny sparepakke i Lufthansa


Det kriseramma flyselskapet Lufthansa presenterte tysdag ein ny sparepakke. Det går hardt ut over sjefar og administrativt tilsette.


20 prosent av alle leiarar, og ytterlegare 1.000 personar med administrative oppgåver blir sagde opp. 

I tillegg blir investeringar i nye fly halverte. Det inneber at selskapet skaffar høgst 80 nye fly innan 2023.

Lufthansa var nær kollaps under koronakrisa i vår, men aksjeeigarane godkjende i juni ein statleg redningspakke på 9 milliardar euro frå den tyske regjeringa, tilsvarande over 95 milliardar norske kroner. Det inneber òg at den tyske staten overtek 20 prosent av aksjane.

Illustrasjonsfoto: Michael Probst / AP / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Michael Probst / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Kinesiske fotballprofilar blir isolerte – uro rundt den mentale helsa til spelarane


Spelarane i den kinesiske superligaen må fullføre sesongen isolerte frå familie og vener for å hindre spreiing av koronaviruset.


Den kinesiske fotballen blir i gang sparka 25. juli, fem månader etter planlagd oppstart.

16 lag fordelte i to grupper på åtte skal spele bak lukka dører. Men det er ikkje berre tilskodarane som ikkje får vere med fotballprofilane, også familiane til spelarane må bu seg på å ikkje sjå sine kjære på minst to månader. 

For å halde oppe strenge smitteverntiltak blir dei to gruppene med lag plasserte på kvart sitt hotell. Det blir ikkje opna for at dei kan møte folk utanfor fotballen. Når spelarane ikkje trenar eller speler kamp, må dei vere på hotellet.

Shijiazhuang Ever Brights administrerande direktør Zhao Junzhe er uroleg for spelarane sine.

– Det trengst nokre tiltak for å hjelpe spelarane til å slappe av, og vi ber om det frå Det kinesiske fotballforbundet (CFA), seier Juntzhe til nyheitsbyrået Xinhua.

Journalist i avisa Oriental Sports Daily, Ji Yuyang, hevdar å vite at Det kinesiske fotballforbundet er klar over problemet, og at psykologar vil vere på plass for å lette på dei psykologiske utfordringane ved å ikkje ha familie og vener i nærleiken, skriv AFP.

Viruspandemien påvirker fortsatt idrettslivet i Kina. Illustrasjonsfoto: Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix
Viruspandemien påverkar framleis idrettslivet i Kina. Illustrasjonsfoto: Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Rekordhøgt tal på koronadødsfall i Iran


200 koronarelaterte dødsfall er rapporterte i Iran tysdag. Det er det høgaste talet som er registrert på eitt døgn sidan pandemien braut ut.


Det totale talet på døde er no 11.731, ifølgje offisielle tal frå styresmaktene.

Over 707.700 menneske er eller har vore smitta av koronaviruset sidan utbrotet byrja.

(©NPK)


|

Under ti koronapasientar på norske sjukehus


Ni koronasmitta pasientar er tysdag innlagde ved norske sjukehus. Det er to færre enn måndag.


To pasientar er i respirator. Det er same talet som måndag, viser tal frå Helsedirektoratet.

Seks pasientar er innlagde ved Helse sør-aust, to ved Helse Midt-Noreg og éin ved Helse vest. Ingen koronapasientar er innlagde ved Helse nord.

Blant helseføretaka med flest innlagde er tre koronapasientar innlagde ved Akershus universitetssjukehus.

Tysdag formiddag var det registrert 8.936 tilfelle av koronasmitte i Noreg.

(©NPK)


|

Raja justerer i kompensasjonsordninga for medium


Etter å ha vurdert høyringssvar og innspel om den mellombelse kompensasjonsordninga for medium, har kulturminister Abid Raja (V) endra to punkt i forskrifta.


– Vi har lytta til innspel frå bransjen og valt å justere to punkt i forskrifta for å sikre at vi oppnår formålet med ordninga, seier han i ei pressemelding.

Medieorganisasjonar har spelt inn at den foreslåtte avkortingsmetoden kunne slå uheldig ut for dei minste media med små redaksjonar. Derfor er denne metoden endra for medium som har permittert journalistar i perioden 15. mai til 30. juni, og innsparinga frå eventuelle permisjonar i denne perioden skal trekkjast frå utrekna kompensasjon.

Avgjerda som skildrar ein mekanisme for å unngå overkompensasjon, er òg endra. Endringa inneber at medium som ikkje har samanliknbare tal for same periode siste rekneskapsår, som følgje av finansiell eller operasjonell restrukturering, kan nytte budsjettert driftsresultat for kompensasjonsperioden til samanlikning av driftsresultat.

Medietilsynet skal forvalte ordninga og vil opne for søknader 4. august. Torsdag 13. august er siste frist for å søkje kompensasjon. Ordninga er godkjend av Esa.

I ei pressemelding seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet at ho er nøgd med at ordninga er på plass.

Kulturminister Abid Raja (V) gjør to endringer i regjeringens kompensasjonsordning til redaktørstyrte medier. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Kulturminister Abid Raja (V) endrar to punkt i kompensasjonsordninga for redaktørstyrte medium. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / NPK
(©NPK)


|

FHI har fått forbod mot å behandle personopplysningar i Smittestopp-appen


Folkehelseinstituttet har fått eit mellombels forbod frå Datatilsynet mot å behandle personopplysningar i Smittestopp.


Det opplyser FHI på nettsidene sine tysdag. Vedtaket kom måndag.

– Vi er skuffa over dette vedtaket. Det verkar ikkje som Datatilsynet har teke omsyn til dokumentasjonen som er send over etter 1. juni, og vi meiner vi har dokumentert at Smittestopp er eit tenleg tiltak for å førebyggje og hindre smitte, seier assisterande direktør ved FHI, Gun Peggy Knudsen.

Ho opplyser at innsamling av data allereie er stansa, alle personopplysningar er sletta, og at appen vart deaktivert 16. juni som følgje av varselet frå Datatilsynet.

Ifølgje Folkehelseinstituttet inneber vedtaket frå Datatilsynet dermed ikkje ein stans i behandlinga av personopplysningar, men det tyder at FHI ikkje kan ta opp att innsamling av personopplysningar gjennom Smittestopp før det mellombelse forbodet eventuelt er oppheva.

Folkehelseinstituttets app Smittestopp for smittesporing.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Folkehelseinstituttets app Smittestopp for smittesporing. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
(©NPK)


|

Nesten alle hurtigruteskip tilbake i drift i september


14 av 16 hurtigruteskip er tilbake i drift igjen innan utgangen av september. Dermed er dei fleste permitterte tilsette tilbake i jobb same månaden.


– Responsen då vi starta seglingane igjen i juni, var overveldande. Både gjester, mannskap og lokalsamfunna langs kysten er glade for at vi seglar igjen. Etter kvart som reiserestriksjonane og innreisereglane no blir endra, held vi fram opptrappinga mot vanleg drift, seier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han understrekar at opptrappingsplanen føreset at dei internasjonale reiserestriksjonane blir oppheva, og at utanlandske reisande kan reise til og frå Noreg.

Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen ankommer Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix
Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen kjem til Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix
(©NPK)


|

Barar og restaurantar opnar igjen i São Paulo


Rio de Janeiro opna barane sine førre veke, og denne veka følgjer Brasils mest folkerike by, São Paulo, etter.


Barar og restaurantar kan vere opne i seks timar om dagen med redusert tal på kundar og sosial distansering. Menyar og skilt må vere digitale.

Sjølv om kurvane framleis peikar oppover, seier ordførar Bruno Covas at det verste er over.

– Den mest akutte fasen er over. Derfor er det på tide å gjenopne økonomisk aktivitet, seier Covas.

Blant dei 12 millionar innbyggjarane i byen er meir enn 140.000 registrerte smitta med koronaviruset, og 7.600 personar har døydd, inkludert 618 førre veke.

(©NPK)


|

Melbourne blir igjen stengt ned etter auka smitte


Australias nest største by, Melbourne, blir igjen stengd ned etter ein ny oppblussing av koronasmitte.


Meir enn fem millionar personar er dermed beordra til å halde seg heime frå og med midnatt onsdag og minst seks veker framover.

Delstatsminister Daniel Andrews i Victoria seier tysdag at dei ikkje kan late som om koronakrisa er over.

Måndag stengde delstaten New South Wales grensa til Victoria etter smitteauken. 

(©NPK)


|

Ingen nye smittetilfelle i Beijing


For første gong sidan det andre koronautbrotet i Beijing i juni er det ikkje meldt om nye smittetilfelle måndag.


Totalt er 335 menneske smitta sidan utbrotet vart oppdaga på den store Xinfadi-marknaden i Beijing i byrjinga av juni.

Utbrotet førte til frykt for ei ny alvorleg bølgje av koronavirus etter at det første utbrotet som starta i Wuhan, var nedkjempa.

Beijings helsekommisjon opplyste tysdag at dei berre hadde funne eitt asymptomatisk tilfelle dagen før, og slike tilfelle blir ikkje inkluderte i den kinesiske statistikken.

(©NPK)


|

Sp-leiaren ber om geografiske tilpassa koronatiltak


Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum fryktar at tilliten til koronatiltaka til styresmaktene forsvinn viss det ikkje kjem unntak for område med låg smitte.


Overfor Aftenposten kallar Vedum det uforståeleg at alle delar av landet skal ha dei same restriksjonane. Han meiner det er eit alvorleg feilgrep.

– Nordmenn er svært lovlydige. Men når det nærast er fritt fram på utestader i Oslo med ingen avstand mellom folk og null moglegheit for smittesporing, medan ungar i kommunar med inga smitte ikkje får lov til å spele fotball, då er eg redd tilliten styresmaktene har bygd opp i befolkninga, kan rakne, seier partileiaren.

Sp-leder Trygve Slagsvold under Senterpartiet sommerpressekonferanse nylig. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
Sp-leiar Trygve Slagsvold under Senterpartiet sommarpressekonferanse nyleg. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix / NPK
(©NPK)


|

Bolsonaro blir testa for koronaviruset


Brasils president Jair Bolsonaro er testa for koronaviruset etter at han viste symptom på å vere smitta.


Bolsonaro sa til CNN Brazil at det vart teke eit røntgenbilete av lungene hans på eit militærsjukehus for å vere på den sikre sida. Resultatet blir venta tysdag.

Sidan byrjinga av epidemien har Bolsonaro tona ned det han kallar «berre ein liten influensa» og ignorert reglar om sosial distansering og bruk av munnbind.

Brasil er hardast ramma i verda etter USA med over 65.000 døde og over 1,6 millionar smitta.

Måndag gjorde Bolsonaro fleire endringar for å lette på påboda i ei ny lov som gjer det obligatorisk å bruke munnbind i det offentlege.

Jair Bolsonaro skal testes igjen for koronaviruset. Han kan lett smittes siden han ofte opptrer sammen med tilhengere uten munnbind og uten å holde avstand. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB scanpix
Jair Bolsonaro skal testast igjen for koronaviruset. Han kan lett bli smitta sidan han ofte opptrer saman med tilhengarar utan munnbind og utan å halde avstand. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

DNB: Kortbruken er tilbake på fjorårsnivå


Dei siste vekene har bruken av bank- og kredittkort gjennom DNB vore tilbake på fjorårsnivå. Det er raskare enn kva konsernsjef Kjerstin Braathen hadde trudd.


Ifølgje Dagens Næringsliv har nokre bransjar større omsetning. Reiseliv og servering på barar og restaurantar, som har vorte hardt ramma av koronakrisa, heng likevel etter.

DNB kan melde at vanlege folks pengebruk i mellom anna vanlege butikkar, nettbutikkar, frisørar og i bustadmarknaden har hatt ein positiv utvikling dei siste vekene.

– Det har komme raskare tilbake enn vi trudde då samfunnet stengde ned, seier konsernsjef Kjerstin Braathen.

Kjerstin Braathen, her under en tidligere kvartalspresentasjon, er overrasket over hvor raskt kortbruken har tatt seg opp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Kjerstin Braathen, her under ein tidlegare kvartalspresentasjon, er overraska over kor raskt kortbruken har tatt seg opp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
(©NPK)


|

8.936 registrerte koronatilfelle i Noreg – opp seks


Det var ved midnatt natt til tysdag registrert 8.936 tilfelle av koronasmitte i Noreg, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet.


Dette er ein auke på seks tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på ni tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og viser ei førebels oversikt.

I alt elleve personar får behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom, ifølgje talet på måndag frå Helsedirektoratet. Det var same dag registrert 251 døde som følgje av sjukdommen.

Oslo 20200318. 
Ullevål sykehus tester rundt 300 helsearbeidere hver dag. De har opprettet et testsenter og callsenter på sykehusområdet. Covid 19, koronatest, korona test, prøve, Corona, koronasmitte, testutstyr.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix / NPK
(©NPK)


|

Ingen nye smittetilfelle i Premier League for første gong på éin månad


Alle koronatestar i Premier League den siste veka var negative. Totalt tre av elleve testrundar har vore utan positive prøver. Den førre var tidleg i juni.


Det opplyser ligaen på nettstaden sin måndag kveld. Totalt 1973 personar knytte til klubbane vart testa førre veke.

Testrunden er den første som har null smittetilfelle sidan starten av juni. Den første runden som var heilt negativt, vart utført 28. og 29. mai.

Sidan testinga starta 17. mai, har 19 prøver vore positive.

Det står att fem rundar av Premier League-sesongen. Liverpool har allereie sikra seg ligatittel.

Joshua King og de øvrige spillerne i Premier League testet negativt på koronaviruset forrige uke. Foto: Dave Thompson / AP / NTB scanpix
Joshua King og dei andre spelarane i Premier League testa negativt på koronaviruset sist veke. Foto: Dave Thompson / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Utanlandske statsborgarar vist bort i Alta


Politiet i Finnmark har vist bort tre latviske statsborgarar i Alta på grunn av at dei ikkje hadde lovleg innreise til landet.


Årsaka til bortvisninga er det gjeldande covid-19-regelverket, opplyser operasjonssentralen i Finnmark på Twitter. 

Fire tyske statsborgarar i Finnmark vart tidlegare måndag vist bort av same årsak. Natt til søndag vart to russiske sjømenn viste bort frå sentrum i Kirkenes etter å ha opphalde seg ulovleg i landet. 

(©NPK)


|

Esa godkjenner krisepakke for norske medium


Kompensasjonsordninga norske medieselskap fekk for tap som følgde koronapandemien, får grønt lys av Eftas overvakingsorgan Esa.


Norsk økonomi vart kraftig ramma av pandemien, og mange bedrifter kutta utgifter til marknadsføring og reklame for å avgrense tapane. Dette førte i sin tur til inntektstap for mediebransjen.

Bransjen vart støtta med ein krisepakke på til saman 300 millionar kroner. Ordninga kompenserer kvalifiserte norske medium for inntektstap som følgje av pandemien.

ESA har konkludert med at ordninga ikkje medførte brot på EØS-avtalen. 

Krisepakken til norske mediebedrifter har fått godkjentstempel av ESA. 
Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Krisepakken til norske mediebedrifter har fått godkjentstempel av ESA. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
(©NPK)


|

Ny ordning skal hjelpe reiselivsnæringa med omstilling


250 millionar kroner ligg i potten i ei ny ordning som skal hjelpe reiselivslæringa med å gjennomføre omstillingsprosjekt og tilpasse seg smitteverntiltak.


Næringsminister Iselin Nybø (V) trur ordninga vil gjere at fleire reiselivsbedrifter overlever koronakrisa. 

– Reiselivsnæringa er hardt ramma av koronapandemien. Reisevanane til folk er dramatisk endra, og store delar av marknaden er borte. Derfor blir det innført ei ny ordning, der reiselivsaktørar kan søkje om pengar for å omstille seg til den nye kvardagen, seier ho i ei pressemelding.

Det er Innovasjon Noreg som skal administrere ordninga. Reiselivsbedrifter som har hatt ein gjennomsnittleg omsetningssvikt på minst 30 prosent i sommarmånadene, kan søkje om pengar innan 15. september.

Ordninga er godkjend av Eftas overvakingsorgan ESA.

Næringsminister Iselin Nybø (V) lanserte mandag en ny ordning som skal hjelpe reiselivet å omstille seg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Næringsminister Iselin Nybø (V) lanserte måndag ei ny ordning som skal hjelpe reiselivet å omstille seg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
(©NPK)


|

Nordfjord sjukehus tilbake i normal drift


Etter at ein svensk vikarlege fekk påvist koronaviruset har sengeposten ved Nordfjord sjukehus vore stengd for nye pasientar. No blir han opna igjen.


Inntak av nye pasientar har vore stoppa ved sengeposten sidan vikarlegen testa positivt for viruset. Pasientane som låg inne, vart isolerte på einerom. I ei pressemelding opplyser Helse Førde at desse frå måndag er ute av isolasjon, og at dette er årsaka til at sengeposten no er open igjen for å ta imot pasientar. 

I tillegg er dei ti tilsette som var i kontakt med den svenske legen, ferdige med karanteneperioden.

Etter at vikarlegen testa positivt for viruset 19. juni, vart koronavirus òg påvist hos éin pasient og ytterlegare éin tilsett.

– I tida etter utbrotet har vi drive grundig smittesporing blant dei som hadde vore i kontakt med dei tre som fekk påvist smitta. Fleire hundre testar er tekne, og det er ei glede å fortelje at alle til no har vore negative, seier administrerande direktør Arve Varden i Helse Førde. 

Han strekar under at det er trygt å komme som pasient til Nordfjord sjukehus.

Arkivbilde av Nordfjord sjukehus, der en vikarlege ved medisinsk avdeling 19. juni testet positivt for covid-19. Arkivfoto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes/Fjordabladet / NTB scanpix
Arkivbilete av Nordfjord sjukehus, der ein vikarlege ved medisinsk avdeling 19. juni testa positivt for covid-19. Arkivfoto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes/Fjordabladet / NTB scanpix
(©NPK)


|

Arbeidstilsynet: Forsvarleg innkvartering av jordbærplukkarar viktigare enn nokosinne


Jordbærsesongen er i full gang over store delar av landet. For å førebyggje koronasmitte er forsvarleg innkvartering av sesongarbeidarar viktigare enn nokon gong.


Smittevernreglane reint generelt og særleg på fellesområde som bad, toalett, kjøken må vere endå tydelegare enn vanleg, og reglane bør vere på eit språk arbeidstakarane forstår, oppmodar Arbeidstilsynet. 

Dei ber arbeidsgivar fastsetje klare reglar om smittevern i samråd med arbeidstakarane.

– Det er viktigare enn nokosinne at innkvarteringa som blir tilboden til utanlandske sesongarbeidarar, er forsvarleg, og at produsentar av bær og grønsaker syter for nødvendige smitteverntiltak, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i ei pressemelding.

Hovudregelen for innkvartering er einerom. Det er unntak for jordbruk, der det kan vere inntil fire personar på same soverom. Føresetnaden er at det er sesongarbeid, og at innkvarteringa varer maksimalt ti veker.

Jordbærplukkere fra Polen ved Egge Gård i Lier. 
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / Scanpix
Jordbærplukkarar frå Polen ved Egge gard i Lier. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / scanpix
(©NPK)


|

Sju SAS-ruter til utlandet blir gjenopna


Flyselskapet SAS gjenopnar sju utanlandsruter frå Noreg til storbyar i Europa i takt med aukande etterspurnad.


Selskapet gjenopnar ruter mellom Skandinavia og fleire europeiske storbyar, som Edinburgh, Dublin, Frankfurt, Düsseldorf og Zürich. 

I tillegg startar SAS flygingar til London og Manchester, som følgje av lette i restriksjonar mellom Noreg og England, heiter det i ei pressemelding frå SAS måndag ettermiddag.

Førre veke vart det klart at Noreg står på lista over rundt 60 land og territorium som blir unnatekne frå karanteneplikta ved innreise til England frå 10. juli. 

Innan denne datoen skal regjeringa leggje fram kva land, i tillegg til dei nordiske med unntak av Sverige, som blir unnatekne frå karanteneplikta ved innreise til Noreg.

SAS opplyser at fleire ruter vil bli gjenopna fortløpande når etterspurnaden vender tilbake.

SAS åpner flere utenlandsruter. Illustrasjonsfoto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
SAS opnar fleire utanlandsruter. Illustrasjonsfoto: Fredrik Hagen / NTB scanpix / NPK
(©NPK)


|

Normal fråværsgrense i skulen til hausten


På grunn av koronapandemien vart det i mars innført mellombelse endringar i fråværsgrensa. Når skuleåret startar igjen, er det tilbake til normalen.


For elevar som har milde eller ingen symptom på sjukdom, men som likevel må halde seg heime, kan skulane vurdere ei ordning der elevane utfører organisert studiearbeid heimanfrå etter avtale med faglærar eller rektor, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Det blir dessutan gjort unntak frå fråværsgrensa for elevar som byrjar på Vg4 påbygg, fordi enkelte av desse elevane parallelt må gjennomføre fag- og sveineprøver som vart utsette i vår.

Fra høsten er det igjen normale fraværsregler som gjelder i skolene. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
Frå hausten er det igjen normale fråværsreglar som gjeld i skulane. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
(©NPK)


|

13 nye koronadødsfall i Sverige i helga


Det er registrert 13 nye dødsfall med covid-19 i Sverige i helga. Dermed er det samla talet døde som følgje av pandemien 5.433.


2.461 personar er eller har vore innlagde til intensivbehandling i Sverige. Totalt har 73.601 personar vorte registrert smitta, ifølgje Folkhälsomyndigheten.

I Danmark blir no 23 personar behandla for covid-19 på sjukehus. Det er ein nedgang på fire personar frå fredag. 607 har døydd i Danmark som følgje av koronaviruset, ein oppgang på éin sidan fredag. 

(©NPK)


|

Fransk bussjåfør nekta passasjerar om bord utan munnbind – hjernedød etter angrep


Fire personar gjekk til angrep på ein bussjåfør i Bayonne i Frankrike søndag. Årsaka var at han nekta dei å komme om bord i bussen utan munnbind.


Bussjåføren er no hjernedød, skriv BBC. I Frankrike er det påbode med munnbind på offentleg transport. Dei fire angriparane hadde verken billett eller munnbind. Dei skal ha slått den 59 år gamle bussjåføren fleire gonger.

Ein av angriparane er no i politivaretekt.

Fleire bussjåførar har nekta å jobbe i protest mot hendinga, noko som har ført til kaos i den offentlege transporten i området.

(©NPK)


|

Bali ønskjer turistar velkomne i september


Det indonesiske øyparadiset Bali ønskjer turistar velkomne frå 11. september som eit ledd i den gradvise gjenopninga av landet og økonomien.


Regjeringskontor, tempel, marknader og andre offentlege plassar opnar torsdag i den første fasen av gjenopning. Turistar frå andre delar av Indonesia kan reise til øya frå slutten av juli.

I den tredje fasen av gjenopninga vil turistar frå utlandet òg kunne besøkje Bali. Guvernør på Bali, I Wayan Koster, seier det vil vere nødvendig med munnbind og sosial distansering i alle tre gjenopningsfasane.

Så langt er det registrert totalt 1.900 smittetilfelle og 23 dødsfall på Bali. I heile Indonesia vart det måndag registrert 1.209 nye smittetilfelle og sju dødsfall.

En mann med munnbind gjennomfører et hinduistisk offerritual på en strand på Bali tirsdag 16. juni. Fra september vil strendene igjen være åpne også for turister. Arkivfoto: Firdia Lisnawati / AP / NTB scanpix
Ein mann med munnbind gjennomfører eit hinduistisk offerritual på ei strand på Bali tysdag 16. juni. Frå september vil strendene igjen vere opne også for turistar. Arkivfoto: Firdia Lisnawati / AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Elleve koronapasientar innlagde på norske sjukehus


Elleve koronasmitta pasientar er innlagde ved norske sjukehus per måndag. Det er det lågaste talet sidan 10. mars og ned frå 15 innlagde fredag.


To pasientar er i respirator måndag, same tal som før helga.

Åtte pasientar er innlagde ved Helse sør-aust, to ved Helse Midt-Noreg og éin ved Helse vest. Ingen koronapasientar er innlagde ved Helse nord. 

Blant helseføretaka med flest innlagde er tre koronapasientar innlagde ved Akershus universitetssjukehus.

Det var ved midnatt registrert 8.930 tilfelle av koronasmitte i Noreg.

Elleve koronapasienter er innlagt mandag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Elleve koronapasientar er innlagde måndag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
(©NPK)


|

Storbritannia gir over 18 milliardar kroner i koronastøtte til kulturlivet


Britiske styresmakter opprettar eit fond tilsvarande over 18 milliardar norske kroner for å hjelpe museum, teater og andre koronaramma kulturinstitusjonar.


Konsertar og andre kulturarrangement blir framleis ikkje haldne i Storbritannia. Selskap som driv med livemusikk og uavhengige kinoar er òg blant dei som dreg nytte av fondet på 1,57 milliardar britiske pund, tilsvarande over 18 milliardar kroner.

Det er den største eingongsstøtta til britisk kulturliv nokosinne. Kunst- og kultursektoren har meir enn 700.000 tilsette, ifølgje styresmaktene.

Storbritannia er det hardast ramma landet i Europa med meir enn 44.000 dødsfall blant koronasmitta og rundt 285.000 stadfesta smittetilfelle. 

Den britiske regjeringen, her ved statsminister Boris Johnson, gir det koronarammede britiske kulturlivet 18 milliarder kroner i hjelp. Foto: AP / NTB scanpix
Den britiske regjeringa, her ved statsminister Boris Johnson, gir det koronaramma britiske kulturlivet 18 milliardar kroner i hjelp. Foto: AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Koronatala stig markant i Russland


Over 6.600 nye tilfelle av koronasmitte er registrert det siste døgnet i Russland, ifølgje tal frå styresmaktene.


687.862 menneske har fått påvist koronasmitte i landet sidan pandemien starta. Det gjer Russland til det fjerde verst ramma landet, etter USA, Brasil og India.

10.296 menneske er så langt registrerte døde etter at det vart rapportert om 135 nye dødsfall det siste døgnet.

En mann blir sjekket for feber ved et valglokale i Russland under folkeavstemningen i forrige uke. Antall nye smittetilfeller fortsetter å stige i Russland. Foto: AP / NTB scanpix
Ein mann blir sjekka for feber ved eit vallokale i Russland under folkeavstemminga i førre veke. Talet på nye smittetilfelle held fram å stige i Russland. Foto: AP / NTB scanpix
(©NPK)


|

Fleirtalet meiner Noreg var dårleg førebudd på ein pandemi


Meir enn annankvar nordmann meiner Noreg var dårleg førebudd til å handtere ein pandemi som korona. Berre éin av tre meiner Noreg var godt nok førebudd.


55 prosent svarar nei til at Noreg var godt nok førebudd på å handtere ein pandemi som korona, ifølgje Norsk koronamonitor frå Opinion.

33 prosent svarar ja, medan 12 prosent veit ikkje.

Ifølgje undersøkinga er menn meir kritiske enn kvinner. 59 prosent av menn og 52 prosent av kvinner meiner Noreg var dårleg førebudd. Oslo-folk er mest kritiske – her meiner to av tre (66 prosent) at Noreg ikkje var godt nok førebudd.

I april sette regjeringa ned ein uavhengig granskingskommisjon for å kartleggje handteringa til styresmaktene av koronakrisa. Kommisjonen skal levere arbeidet sitt innan utgangen av mars 2021.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferanse i forbindelse med koronapandemien. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferanse i samband med koronapandemien. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / NPK
(©NPK)


|

Kinesisk professor arrestert etter koronakritikk av Xi


Den kinesiske jussprofessoren Xu Zhangrun er arrestert, opplyser venner til AFP. Xu har publisert fleire essays som er kritiske til koronahandteringa i landet.


Han vart frakta frå heimen sin i ein forstad til Beijing av meir enn 20 personar måndag, seier ein av vennene, som vil vere anonym. Xu er ein sjeldan kritikar av styresmaktene i kinesisk akademia, som er kraftig sensurerte.

Han har kritisert president Xi Jinping for handteringa av koronaviruset og for Xis innsats for å halde på makta i landet.

(©NPK)


|

Noreg har inngått korona-avtale med IMF


Ein ny låneavtale på 5,2 milliardar kroner mellom Noreg og IMFs låneordningar for låginntektsland (PRGT) har tredd i kraft.


Midla vil bidra til å gi låginntektslanda betre finansiell støtte under koronakrisa.

– For regjeringa er det viktig å bidra til at landa som er spesielt sårbare i denne krisa, har tilstrekkeleg tilgang på finansiell støtte. Den store låneetterspørselen som koronapandemien har ført til, gjer det viktig at nye ressursar raskt blir stilte til disposisjon, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

IMF har så langt under pandemien innvilga krisestøtte til 72 land.

Finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
(©NPK)


|

India har passert Russland i smittetal


India er no det tredje hardast ramma landet av koronaviruset etter å ha rapportert 24.248 nye tilfelle måndag.


India har no 697.836 stadfesta smittetilfelle og 19.700 dødsfall. Dei har dermed passert Russland, som har 681.251 stadfesta smittetilfelle.

USA har klart flest koronatilfelle i verda med nesten 2,9 millionar. Brasil følgjer som nummer to med over 1,6 millionar tilfelle.

India har gjenopna store delar av landet etter ei omfattande nedstenging. Turistattraksjonen Taj Mahal skulle eigentleg ha opna igjen om kort tid, men søndag trekte styresmaktene tilbake avgjerda etter ein smitteauke i området.

I flere måneder har antall besøkende vært strengt begrenset, og masker har vært påbudt ved Taj Mahal. Turistattraksjonen skulle egentlig ha blitt gjenåpnet for alle turister, men søndag trakk myndighetene avgjørelsen. Arkivfoto: Lise Åserud / SCANPIX
I fleire månader har talet på besøkande vore strengt avgrensa, og masker har vore påbode ved Taj Mahal. Turistattraksjonen skulle eigentleg ha blitt gjenopna for alle turistar, men søndag trekte styresmaktene avgjerda. Arkivfoto: Lise Åserud / SCANPIX
(©NPK)


|