Se én ny oppdatering
Se nye oppdateringer
Ingen poster for øyeblikket

Hurtigrutens kommunikasjonssjef: – Vi har aldri prøvd å skjule noko


Kommunikasjonssjefen i Hurtigruten seier at selskapet no ventar på svar frå den eksterne granskinga dei har bestilt. Han avviser at dei har prøvd å skjule noko.


– Vi har sett i verk ei ekstern gransking av heile hendingsgangen. DNV GL skal no gå gjennom heile hendinga i detalj og kome til botns i alt som har skjedd. Inntil dette er på plass, ber vi om forståing for at vi ikkje kan gå inn på alle detaljar i saka akkurat no, seier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

– Men det er viktig for oss å understreke at vi har aldri prøvd å skjule noko eller halde tilbake informasjon. Manglande og for dårleg tilgang på informasjon internt i selskapet har ført til at vi ikkje har klart å ha ein god og open nok kommunikasjon ut av selskapet dei siste dagane, seier han vidare i pressemeldinga.

Tidlegare tysdag sa Folkehelseinstituttet til NRK at Hurtigruten braut ein avtale dei hadde inngått i eit møte onsdag om at selskapet skulle informere passasjerane om koronasmitten om bord på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen.

(©NPK)


Tre nye koronadødsfall i Sverige


Siste døgn døydde ytterlegare tre personar som var smitta med koronavirus i Sverige. Dermed har totalt 5.747 personar i Sverige døydd med covid-19.


Vidare har til saman 81.181 personar fått påvist smitte i Sverige sidan utbrotet starta, ein auke på 169 sidan måndag, opplyste Folkhälsomyndigheten tysdag.

I Danmark var det ingen nye koronarelaterte dødsfall siste døgn, og landet har dermed framleis 616 registrerte døde med korona sidan utbrotet starta.

Samtidig registrerte danske styresmakter 77 nye smittetilfelle siste døgn. Dermed har til saman 14.073 personar fått påvist koronasmitte, opplyste Statens Serum Institut tysdag.

(©NPK)


Alle om bord på MS Spitsbergen blir koronatesta i Tromsø


Ekspedisjonsskipet Spitsbergen har planlagt å kome til Tromsø onsdag. Ingen får gå i land før dei har testa negativt for korona, opplyser selskapet.


Skipet som er på veg frå Svalbard til Tromsø, skulle etter planen fått levert utstyr for prøvetaking i Adventfjorden utanfor Longyearbyen måndag, men på grunn av tåke kunne ikkje flyet med utstyret lande, opplyser Hurtigruten i ei pressemelding.

– Derfor har vi valt å segle til Tromsø for å teste alle om bord. Vi er i nær og god dialog med Tromsø kommune om alt det praktiske. I tråd med vår eigen smittevernrettleiar og råd frå styresmaktene har vi bestemt at ingen skal gå i land frå skipet før dei først har testa negativt, seier pressevakt Øystein Knoph i pressemeldinga.

Han understrekar at det ifølgje legen om bord ikkje er mistanke om koronasmitte verken hos mannskap eller gjester, og at selskapet er i tett dialog med styresmaktene i Noreg og følgjer tilrådingane deira.

(©NPK)


Passasjerar på hurtigruteskipet Fridtjof Nansen bedne om å halde seg på lugaren


Inntil resultata av testinga av mannskapet på MS Fridtjof Nansen er klare, blir passasjerane bedne om å halde seg på lugaren, opplyser Hurtigruten.


Dei første testane blir leverte i Ålesund tysdag for rask analysering. Hurtigruten kjem tilbake med meir informasjon om testresultat når desse er klare, opplyser selskapet i ei pressemelding.

Fire av mannskapet er isolert om bord med lette forkjølingssymptom.

Ekspedisjonscruiseskipet er undervegs på eit to veker langt cruise frå Hamburg, langs norskekysten og tilbake til Hamburg. Det er 171 passasjerar og 162 mannskapsmedlemmer om bord.

– Vi tek alle forholdsreglar. På MS Roald Amundsen er så å seie alle i mannskapet som har testa positivt, utan noka form for symptom. Derfor har vi bestemt oss for å teste alle i mannskapet på ekspedisjonscruiseskipa MS Spitsbergen og MS Fridtjof Nansen for å vere på den heilt sikre sida. Også alle gjestene på begge ekspedisjonscruiseskipa får tilbod om å teste seg, seier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten i pressemeldinga.

(©NPK)


Tolv koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus


Tolv koronasmitta pasientar er innlagde på norske sjukehus tysdag. Det er to færre enn måndag. Éin pasient får respiratorbehandling.


Det viser tal frå Helsedirektoratet.

Det var registrert 9.334 tilfelle av koronasmitte i Noreg ved midnatt natt til tysdag, ifølgje førebelse tal frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS). Det utgjer ein auke på 66 tilfelle det siste døgnet. Dei siste to dagane er auken på 81 tilfelle.

FHI har registrert 256 koronarelaterte dødsfall her i landet.

Hovedinngangen ved Ahus (Akershus universitetssykehus). Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Hovudinngangen ved Ahus (Akershus universitetssjukehus). Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix


Frankrike kan miste kontroll over koronasmitten


Smittespreiinga av korona kan kome ut av kontroll i Frankrike, åtvarar forskingsrådet i landet. Talet på intensivpasientar stig for første gong sidan april.


– Viruset sirkulerer meir aktivt, som følgje av mindre avstands- og smitteverntiltak, opplyser det offisielle forskingsrådet for koronaviruset.

Det var førre veke meldt om tusenvis av nye smitta, og sidan fredag har talet på intensivpasientar stige med 13, den første auken sidan april. Samtidig er det registrert 29 nye koronadødsfall. Det samla talet på døde er dermed 30.294.

Tysdag hadde Frankrike 21,7 koronasmitta personar per 100.000 innbyggjar. Landet overskreid dermed FHIs krav om at talet skal vere under 20 og risikerer å bli «raudt», melder NRK.

Franskmenn oppfordres til å være nøye med smitteverntiltak og med å bruke munnbind, som her på stranden Biarritz sørvest i landet. Antallet nye smittede stiger likevel faretruende raskt, advarer landets forskningsråd for koronavirus. Foto: Bob Edme / AP / NTB scanpix
Franskmenn vert oppfordra til å vere nøye med smitteverntiltak og med å bruke munnbind, som her på stranda Biarritz sørvest i landet. Talet på nye smitta stig likevel faretruande raskt, åtvarar landet sitt forskingsråd for koronaviruset. Foto: Bob Edme / AP / NTB scanpix
(©NPK)


To bodøværingar truleg koronasmitta i Polen


Det er registrert to nye tilfelle av koronasmitte i Bodø. Begge dei smitta har vore på ei kort reise i Polen og truleg vorte smitta der.


– Mykje tyder på at dette er importsmitte, men heilt sikre er vi ikkje fordi smittesporing framleis går føre seg, seier helseleiar Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune til Avisa Nordland.

Dei to kom tilbake til Bodø med fly onsdag og torsdag. FHI er varsla om kva fly som er påverka, og kartlegg no passasjerlistene for å sjå om fleire bør testast eller gå i karantene. Det er no registrert totalt 40 smittetilfelle i Bodø kommune.

(©NPK)


Koronasmitta hurtigrutepassasjer innlagd på sjukehus


Ein eldre person er lagd inn på Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) med stadfesta covid-19. Personen var passasjer på hurtigruteskipet Roald Amundsen.


Det opplyser UNN på Twitter tysdag formiddag.

Vedkomande var passasjer på den andre seglasen med ekspedisjonsskipet, ifølgje sjukehuset. 

Fire av mannskapet på Roald Amundsen er framleis innlagde ved sjukehuset, men fleire av dei blir truleg utskrivne dei næraste dagane, opplyser UNN.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Universitetssjukehuset i Nord-Noreg (UNN). Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix
(©NPK)


FHI: Hurtigruten braut avtale om å informere passasjerar


Folkehelseinstituttet meiner at Hurtigruten braut ein avtale dei hadde inngått om at selskapet skulle informere passasjerane om koronasmitta om bord, melder NRK.


Ifølgje avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet stadfesta reiarlaget i eit møte onsdag at dei skulle varsle alle passasjerane på den aktuelle seglasen.

– Vi vart ikkje informerte om at Hurtigruten deretter endra standpunkt og ikkje varsla passasjerane. Først fredag forstod vi at Hurtigruten hadde brote avtalen frå møtet og late vere å varsle passasjerane, seier ho til kanalen.

Hurtigruten ønskjer ikkje overfor NRK å kommentere opplysningane frå Folkehelseinstituttet. Dei viser til kva konserndirektør Daniel Skjeldam sa måndag. Då la reiarlaget seg flatt og innrømde svikt i rutinane. 

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i forbindelse med situasjonen om bord i Hurtigruteskipet Roald Amundsen søndag. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i samband med situasjonen om bord i hurtigruta Roald Amundsen søndag. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
(©NPK)


Stort tap for oljegiganten BP


Oljeselskapet BP vart hardt ramma av koronakrisa i andre kvartal. Tapet svarer til fleire titals milliardar kroner.


Selskapet rapporterte tysdag om eit justert nettotap på 6,68 milliardar dollar i andre kvartal, ifølgje Bloomberg. Summen svarer til over 60 milliardar kroner. 

Koronapandemien forårsakar framleis ein utfordrande situasjon, heiter det i ei fråsegn frå BP. Utsiktene for råvareprisane blir beskrivne som uvisse.

Mykje av tapet i andre kvartal kjem av at BP har senka prognosane for olje- og gassprisane framover i tid, ifølgje Reuters. Dermed har òg verdiane i selskapet vorte nedjusterte. 

Som følgje av den utfordrande situasjonen har BP vedteke å redusere utbyttet til aksjonærane for første gong på eit tiår. 

En BP-bensinstasjon i New Jersey. Illustrasjonsfoto: Julio Cortez / AP / NTB scanpix
Ein BP-bensinstasjon i New Jersey. Illustrasjonsfoto: Julio Cortez / AP / NTB scanpix
(©NPK)


FN: Utdanningsstansen er ein «generasjonskatastrofe»


Korona har ført til den største utdanningsstansen nokosinne. Nesten 1,6 milliardar elevar i 190 land har fått avbrote utdanninga si, ifølgje ein FN-rapport.


Skulestengingane har påverka 94 prosent av alle elevane i verda. Dette er det største avbrotet i utdanning nokosinne, ifølgje FN-rapporten «Education during Covid-19 and beyond».

– Vi står framfor ein generasjonskatastrofe som kan føre til at umåtelege mengder med menneskeleg potensial går til spille, underminere tiår med utvikling og forverrar forskjellar, seier FNs generalsekretær António Guterres i ei fråsegn om rapporten.

Det er særleg fattige, folk med funksjonsnedsetjingar, flyktningar og andre sårbare grupper som lir mest som følgje av skulestengingane.

En skole i Johannesburg i Sør-Afrika desinfiseres før elevene kan vende tilbake. Koronanedstengninger har vært et katastrofalt avbrudd i utdanningen til milliarder av barn, advarer FN. Foto: Themba Hadebe / AP / NTB scanpix
Ein skule i Johannesburg i Sør-Afrika vert desinfisert før elevane kan vende tilbake. Koronanedstengingar har vore eit katastrofalt avbrot i utdanninga til milliardar av barn, åtvarar FN. Foto: Themba Hadebe / AP / NTB scanpix
(©NPK)


Trondheim kommune: To nye smittetilfelle frå Hurtigruten


Ein person i 70-åra og ein person under 10 år i Trondheim har testa positivt for koronavirus. Begge hadde vore passasjerar på hurtigruta.


– Dei smitta er ikkje i familie. Begge er i karantene, den eine heime, den andre i ein annan kommune, opplyser Trondheim kommune i ei pressemelding.

Seks hurtigrutepassasjerar er testa for viruset i Trondheim. Berre éin har testa positivt i kommunen, medan den andre testa positivt i ein annan kommune.

Tysdag skal endå éin passasjer som bur i Trondheim, bli testa tysdag.

(©NPK)


Aukande smitte i Aarhus vekkjer bekymring


Talet på registrerte koronasmitta i Aarhus voks kraftig gjennom helga. Utviklinga vekkjer bekymring hos danske helsestyresmakter.


Av 207 nye smittetilfelle i Danmark i helga, var 50 i Aarhus kommune. Talet vart mangedobla på nokre dagar.

– Vi er veldig klar over det som skjer i Aarhus, seier konstituert direktør Anette Lykke Petri i Styrelsen for Patientsikkerhed til DR.

Ho seier dei jobbar med å finne ut om smitten spreier seg i ei isolert gruppe i byen, eller blant menneske som lever meir spreitt.

Ifølgje lokalavisa Aarhus stammar nokre av smittetilfella frå eit arrangement for studentar. I tillegg blir det undersøkt om ei feiring for fotballfans for halvanna veke sidan har hatt betydning.

(©NPK)


Ingen nye koronasmitta i Moss


Tysdag er det ikkje registrert nokon nye smittetilfelle i Moss. Totalt er 133 personar stadfesta smitta av koronaviruset i kommunen.


Det opplyser kommunen på sine nettsider tysdag morgon.

Måndag vart det registrert tre nye smittetilfelle i kommunen, og søndag vart det ikkje registrert nokon smittetilfelle. 

Sidan midten av juli har det oppstått fire ulike smitteklyngjer i Moss, mellom anna knytt til personar på utanlandsreise og deltakarar i ein bryllaupsfest. Saka har forgreiningar til fleire kommunar, som Fredrikstad, Sarpsborg, Vestby, Lillestrøm, Asker og Oslo.

Siden midten av juli har det oppstått fire ulike smitteklynger i Moss. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Sidan midten av juli har det oppstått fire ulike smitteklyngjer i Moss. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
(©NPK)


NRK: Frankrike over grensa for «raude» land


Frankrike har no 21,7 koronasmittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane, ifølgje NRK. Det er over grensa for innreisekarantene til Noreg.


Med 3.376 nye koronasmitta dei tre siste dagane, har landa hatt 14.541 nye smittetilfelle over dei siste to vekene, ifølgje NRKs utrekning.

For å bli eit såkalla «grønt» land, som er friteke for innreisekarantene til Noreg, må landet ha under 20 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane. Fredag hadde Frankrike 19,8 tilfelle.

Måndag uttalte Folkehelseinstituttet at Sveits og Tsjekkia truleg blir «raude» land gjennom veka. Også Polen risikerer ein slik status, medan FHI ikkje har uttalt seg om Frankrike.

(©NPK)


Fjord Line innfører munnbind for tilsette med kundekontakt


Ferjeselskapet Fjord Line pålegg sine tilsette som har kontakt med kundar, å bruke munnbind, og passasjerar kan kjøpe munnbind om bord til kostpris.


– Dette gjer vi for å skape tryggleik på reisa og for å sende eit signal om at vi tek denne situasjonen på aller største alvor, seier Fjord Lines konserndirektør Richard Ternblom til Fædrelandsvennen.

Ternblom kan ikkje garantere at alle tilsette har munnbind frå tysdag, men han reknar med at praksisen er i gang gjennom veka. 

Ferjeselskapet tilbyr reiser mellom Bergen, Stavanger, Kristiansand, Langesund og Hirtshals i Danmark. Tiltaket kjem etter at danske styresmakter har tilrådd bruk av munnbind på transportmiddel med mange menneske.

Fjordline sin passasjerferge Stavangerfjord på vei til å legge i land i Langesund i Telemark. Arkivfoto: Erik Johansen / NTB scanpix
Fjordline si passasjerferje Stavangerfjord i ferd med å leggje til land i Langesund i Telemark. Arkivfoto: Erik Johansen / NTB scanpix
(©NPK)


Meir enn 5 millionar koronatilfelle i Latin-Amerika


Mengda registrerte koronatilfelle i Latin-Amerika og Karibia oversteig måndag fem millionar, ifølgje AFPs oppteljing. Over halvparten er registrert i Brasil.


Koronasmitten i regionen har ført til meir enn 200.000 dødsfall, ifølgje nyheitsbyrået.

I Brasil, som har 210 millionar innbyggjarar, er det registrert godt over 2,7 millionar tilfelle og meir enn 94.000 dødsfall.

Berre USA, som har registrert 4,8 millionar tilfelle og nesten 155.000 dødsfall, er hardare ramma.

Det nest hardast ramma landet i regionen er Peru, med nesten 429.000 tilfelle og over 19.600 dødsfall. Landet har fått ei stor andre smittebølgje etter at det for ei månads tid sidan smått byrja å lempe på restriksjonane.

Helsearbeidere tar en pause etter å ha fraktet en pasient med mistenkt covid-19-smitte til et sykehus i Brasilia som spesialiserer seg på behandling av koronapasienter. Brasil er det hardest rammede landet i Latin-Amerika. I regionen er det nå registrert over fem millioner koronatilfeller. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB scanpix
Helsearbeidarar tar ein pause etter å ha frakta ein pasient med mistenkt covid-19-smitte til eit sjukehus i Brasilia som spesialiserer seg på behandling av koronapasientar. Brasil er det hardast ramma landet i Latin-Amerika. I regionen er det no registrert over fem millionar koronatilfelle. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB scanpix
(©NPK)


9.334 registrerte koronatilfelle i Noreg – 66 nye siste døgn


Det var registrert 9.334 tilfelle av koronasmitte i Noreg ved midnatt natt til tysdag, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet (FHI).


Det utgjer ein auke på 66 tilfelle det siste døgnet. Dei siste to dagane er auken på 81 tilfelle. Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS).

14 koronasmitta pasientar var måndag innlagde på norske sjukehus måndag. Det er elleve fleire enn før helga. Éin pasient får respiratorbehandling. Sju pasientar er innlagde ved Helse sør-aust, fire i Helse nord, to i Helse vest og éin i Helse Midt-Noreg, ifølgje Helsedirektoratet.

FHI har registrert 256 koronarelaterte dødsfall her i landet.

Utstyr for koronatesting. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Utstyr for koronatesting. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
(©NPK)


Chiles økonomi krympa med 12,4 prosent i juni


Chiles økonomi fall med 12,4 prosent i juni samanlikna med same månad i fjor, ifølgje sentralbanken i landet.


Pandemien pregar òg Chiles økonomi, med nedgangen er mindre enn frykta. Ein stor del av forklaringa skal vere at gruveindustrien i landet framleis er i drift trass i koronasmitten.

Chilenske styresmakter var førebudde på ein nedgang på mellom 15 og 17 prosent.

– Det er ikkje så ille som vi trudde, seier finansminister Lucas Palacios, og legg til at landet økonomisk sett kanskje ser lyset i enden av tunnelen.

En helsearbeider deler ut prøvesvar på koronatester til en gruppe arbeidere på et testsenter i Chiles hovedstad Santiago i juli. Foto: Esteban Felix / AP / NTB scanpix
Ein helsearbeidar deler ut prøvesvar på koronatestar til ei gruppe arbeidarar på eit testsenter i Chiles hovudstad Santiago i juli. Foto: Esteban Felix / AP / NTB scanpix
(©NPK)


MS Spitsbergen går til fastlandet


Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Spitsbergen vil ikkje leggje til i Longyearbyen tysdag, men set kursen mot fastlandet etter oppmoding frå Sysselmannen.


Årsaka er uvisse om smittesituasjonen om bord på skipet. 

Sysselmannen på Svalbard har derfor bede skipet om å ikkje leggje til i Longyearbyen tysdag morgon, som opphavleg planlagt. Denne oppmodinga har skipet valt å følgje.

Skipet vel førebels å liggje for anker i vente på å få floge inn utstyr til testing av mannskap og passasjerar. Viss vêrforholda gjer det vanskeleg å få levert utstyret om bord, vil skipet gå direkte til fastlandet.

(©NPK)


Færre studentar i bustadkø


Talet på studentar som står i kø for å få bustad før studiestart, er reduserte med nesten 5.000 frå i fjor. Men framleis står over 12.000 utan bustad.


Berre éi veke før studiestart står heile 12.810 studentar står i kø for å få studentbustad, viser tal frå studentsamskipnadene.

Talet er redusert med nesten 5.000 studentar frå i fjor på same tidspunkt.

– Noko av nedgangen må sjåast i samanheng med koronasituasjonen, men tala viser at satsinga til regjeringa på studentbustader fungerer, seier leiar Andreas Trohjell i Norsk studentorganisasjon (NSO). 

Han understrekar at samskipnader, kommunar og regjering framleis må jobbe saman for å auke talet på studentbustader, spesielt no som talet på studentar aukar.

Universitetet i Oslo på Blindern. Knappe én uke før studiestart står over 12.000 studenter uten bolig. Det er 5.000 færre enn i fjor, både på grunn av koronasituasjonen og flere boliger, mener NSO.
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Universitetet i Oslo på Blindern. Ei knapp veke før studiestart står over 12.000 studentar utan bustad. Det er 5.000 færre enn i fjor, både på grunn av koronasituasjonen og fleire bustader, meiner NSO. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
(©NPK)


207 nye smittetilfelle i Danmark


Talet på registrerte koronasmitta i Danmark har stige med 207 gjennom helga. Både i Danmark og Sverige er det registrert eitt nytt koronarelatert dødsfall.


Styresmaktene i begge landa la fram nye koronatal måndag. Smitteauken i Danmark er større enn det som har vore vanleg dei siste vekene.

Noko av auken kjem av eit utbrot på eit slakteri i Ringsted på Sjælland, der 79 personar så langt er stadfesta smitta.

Det samla talet på registrerte smitta i Danmark er no 13.996, medan talet i Sverige har stige til 81.012. Dei totale dødstala har stige til høvesvis 616 og 5.744.

(©NPK)


WHO: Ikkje sikkert det blir ei endeleg løysing på koronapandemien


Verdshelseorganisasjonen seier det ikkje er sikkert ein nokosinne finn ei løysing på koronapandemien, trass i arbeidet for å produsere ein effektiv vaksine.


– Det er ingen «silver bullet» nett no, og det er ikkje sikkert det nokosinne blir ein, sa WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på ein virtuell pressekonferanse måndag.

Over heile verda blir det arbeidd intenst med å utvikle ein vaksine mot koronaviruset, og mange uttrykkjer håp om at ein kan vere tilgjengeleg neste år.

Tedros opplyste òg at ein WHO-delegasjon i Kina no har ferdigstilt grunnarbeidet for å forske på opphavet til koronaviruset i dyr.

Han sa at epidemiologiske studiar no skal starte i Wuhan, der viruset oppstod, for om mogleg å identifisere kjelda til infeksjonen i dei første tilfella.

(©NPK)


WHO: Ikkje sikkert det blir ei endeleg løysing på koronapandemien


Verdshelseorganisasjonen seier det ikkje er sikkert ein nokosinne finn ei løysing på koronapandemien, trass i arbeidet for å produsere ein effektiv vaksine.


– Det er ingen «silver bullet» nett no, og det er ikkje sikkert det nokosinne blir ein, sa WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på ein virtuell pressekonferanse måndag.

Over heile verda blir det arbeidd intenst med å utvikle ein vaksine mot koronaviruset, og mange uttrykkjer håp om at ein kan vere tilgjengeleg neste år. 

(©NPK)


14 koronasmitta innlagde på norske sjukehus – elleve fleire enn fredag


14 koronasmitta pasientar er innlagde på norske sjukehus måndag. Det er elleve fleire enn før helga. Éin pasient får respiratorbehandling.


Det viser tal frå Helsedirektoratet. 

Ved midnatt natt til måndag var det registrert 9.268 tilfelle av koronasmitte i Noreg, ifølgje førebelse tal frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS). Det er ein auke på 15 tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 28 tilfelle.

Siste oppdaterte tal frå Folkehelseinstituttet (FHI) kom fredag då det var registrert i alt 255 koronadødsfall. 


VG: Koronaråka kan ha vorte smitta på andre hurtigruteskip


Ein av dei koronasmitta personane som har vore på hurtigruteskipet Roald Amundsen, kan ha vorte smitta på skipet Trollfjord, melder VG.


I ein intern e-post sendt frå Folkehelseinstituttet (FHI), som avisa har fått tilgang til, opnar dei for at éin av dei koronaråka kan ha vorte smitta på eit anna skip. 

«Ut frå smittesporinga er det ikkje klart kvar og når pasienten er smitta, men gitt inkubasjonstida er det sannsynleg at smitten har skjedd anten på Trollfjord eller på Roald Amundsen», heiter det i e-posten, som VG siterer frå.

Personen det gjeld reiste til Tromsø med hurtigruteskipet Trollfjord, der han eller ho var om bord i nokre timar, før vedkomande reiste vidare med ekspedisjonsskipet Roald Amundsen til Svalbard.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel kommune, der den koronasmitta personen bur, stadfestar til avisa at vedkomande var om bord på to ulike hurtigruteskip, og at det ikkje er klart når personen vart smitta. 

(©NPK)


Sjøfartsdirektoratet granskar koronahandteringa til Hurtigruten


Sjøfartsdirektoratet ser nærare på kva som skjedde etter at det vart påvist koronasmitte på hurtigruteskipet Roald Amundsen, melder TV 2.


– Vi har bede Hurtigruten om dokumentasjon på om dei har gjennomført tryggingsvurderingar som skal gjerast og kva beredskapsplanar dei har. Sjøfartsdirektoratet ventar at det er gjort ei tryggingsvurdering i forkant, og vil i lys av det som har skjedd, ha svar på om beredskapsplanane vart følgde, seier fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad til kanalen.

Tidlegare måndag stadfesta fylkeslegen i Troms og Finnmark at dei granskar handteringa av smitteutbrotet. Politiet i Troms har òg varsla at dei vil undersøkje saka.

Ei førebels evaluering som reiarlaget har gjort, viser at det har vore svikt i fleire interne prosedyrar, opplyste Hurtigruten måndag formiddag.

Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad. Arkivfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix
Fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad. Arkivfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix
(©NPK)


Esa godkjenner statleg krisepakke til Torp lufthamn


Efta-overvakingsorganet Esa har godkjent at Torp lufthamn i Sandefjord kan få 99 millionar kroner i statsstønad for å kompensere for tap under koronapandemien.


– Regjeringa har følgt opp stortingsvedtaket, og eg er glad for at Sandefjord no får denne avklaringa og denne hjelpa vidare. Lufthamna har vore hardt ramma av tapte inntekter under koronasituasjonen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i ei pressemelding.

Torp er hardt ramma av koronakrisa. Heile 99 prosent av utanlandstrafikken fall bort på det verste. I juni mista flyplassen ni av ti passasjerar frå same månad i fjor.

Flyplassen på Torp i Sandefjord er hardt rammet av koronapandemien. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Flyplassen på Torp i Sandefjord er hardt råka av koronapandemien. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
(©NPK)


Person koronasmitta på skip i Randaberg – 32 i karantene


Ein arbeidar på skipet Olympic Electra som ligg til kai i Mekjarvik, er isolert etter å ha testa positivt for covid-19 laurdag, melder Stavanger Aftenblad.


Dei 32 andre arbeidarane på skipet er sette i karantene om bord, ifølgje avisa. 

Den smitta personen kjem frå Filippinane og skal ha vorte testa i samband med mannskapsbyte.

Kommuneoverlege Ole Bernt Lenning i Randaberg kommune seier at kommunen no samarbeider med hamnevakta og reiarlaget, som har vore i dialog med Folkehelseinstituttet i samband med smittesporing. 

– Selskapet har følgt dei prosedyrane dei har. Dersom nokon om bord får symptom, vil det følgje ein ny prosedyre med nye tiltak. Til dømes kan karantenen bli utvida, seier han til Aftenbladet.

(©NPK)


Ingen nye smitta i Sveio


Det er ikkje vore nokon positive prøvesvar blant innbyggjarane i Sveio kommune det siste døgnet, opplyser kommunen på nettsidene sine.


Det er påvist i alt 16 personar med koronasmitte i kommunen. Talet på smitta måndag er det same som søndag, då det vart stadfesta at fem personar til i kommunen var smitta. 

– Det er ikkje så mange nye nærkontaktar som har kome fram etter siste runde med smittesporing. Dei som har dukka opp, er sette i karantene og skal testast, seier smittevernlege Ståle Andreassen til Haugesunds Avis.

Han opplyser at tre personar i direkte tilknyting til utbrotet skal testast måndag, og at det blir venta svar på prøver som ikkje har direkte tilknyting til utbrotet.

(©NPK)


NHO-topp fryktar konsekvensane av smitteutbrotet på hurtigruta


Styreleiaren i NHO Reiseliv meiner det er avgjerande for norsk reiseliv korleis smitteutbrotet på hurtigruteskipet Roald Amundsen blir handtert vidare.


– Det er viktig at Hurtigruten og styresmaktene er transparente og opne om alle fakta og detaljar i denne saka slik at folk får tillit til at dette blir handtert på best mogleg måte, seier styreleiar Mona Jacobsen Saab til Nord24

NHO-toppen fryktar konsekvensane av smitteutbrotet for reiselivet, som har vore blant aktørane som har slite mest under koronasituasjonen. 

– Eg håpar at situasjonen ikkje eskalerer meir enn han har gjort, og at det i framtida kan vere ei viss drift og opning i reiselivsnæringa med turistar – sjølvsagt innanfor forsvarlege rammer, seier ho vidare.

(©NPK)


Fylkeslegen skal granske smitteutbrot på hurtigrute


Fylkeslegen i Troms og Finnmark opplyser til TV 2 at dei vil granske korleis Hurtigruten har handtert smitteutbrotet på skipet.


– Vi har vedteke å granske den aktuelle saka, og det vil skje i samråd med Helsetilsynet, seier fylkeslege Anne Grethe Olsen i Troms og Finnmark til kanalen.

Totalt 40 personar, blant dei fire passasjerar og 36 blant mannskapet på Roald Amundsen, hadde søndag fått påvist koronasmitte.

Fylkeslegen i Troms og Finnmark sier de vil granske Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet på skipet.
Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix
Fylkeslegen i Troms og Finnmark seier dei vil granske korleis Hurtigruten har handtert smitteutbrotet på skipet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix
(©NPK)


Tre nye koronasmitta stadfesta i Moss


Måndag er det registrert tre nye smittetilfelle i Moss, opplyser kommunen. Det er første gong sidan laurdag at det er registrert nye smittetilfelle i kommunen.


Totalt er 133 personar stadfesta smitta av koronaviruset i kommunen. 

Det har vore eit større lokalt utbrot i Moss kommune dei siste vekene, med smitteklyngjer knytte til personar på utanlandsreise og deltakarar i ein bryllaupsfest.

Klokka 13 held kommunen ein ny pressekonferanse om smitteutbrotet.

Smittetestingen i Moss foregår ved legevakta i kommunen. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix
Smittetestinga i Moss vert gjord ved legevakta i kommunen. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix
(©NPK)


Endå ein koronasmitta innlagd i Haugesund i helga


I helga vart éin koronasmitta person innlagd på Haugesund sjukehus. Med det er to personar innlagde i samband med utbrotet i Haugesund og Sveio.


Éin av dei innlagde er mellom 18 og 64 år, medan den andre er over 64 år.

– Begge er på vanleg sengepost. Det vil seie at ingen av dei får intensivbehandling, seier kommunikasjonssjef Magne Kydland i Helse Fonna til Haugesunds Avis søndag kveld.

Til saman 26 personar er smitta i samband med koronautbrotet som starta i Haugesund og har spreidd seg til mellom anna Sveio.

Haugesund sjukehus har to koronasmittede personer innlagt. Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix
Haugesund sjukehus har to koronasmitta personar innlagde. Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix
(©NPK)


Gambias regjering hardt ramma av koronaviruset


Tre ministrar i Gambias regjering har testa positivt for koronaviruset etter at presidenten i landet sette seg sjølv i karantene.


President Adama Barrow opplyste førre veke at han ville isolere seg i to veker etter at visepresident Isatou Touray testa positivt.

Både finansministeren, olje- og energiministeren og landbruksministeren har no òg testa positivt.

Hittil er det registrert 498 smitta i landet, og ni menneske har døydd av viruset.

Gambia stengde allereie i mars grensene, avgrensa tilgangen til offentleg transport, skular og marknader og gjorde bruk av munnbind obligatorisk.

(©NPK)


Gravferdsbyrå har mindre å gjere under pandemien


Sju gravferdsbyrå har fått til saman 200.000 kroner i kompensasjonsstøtte under koronapandemien. Eit byrå i Agder har ikkje hatt mindre å gjere på 40 år.


Ifølgje Dagens Næringsliv er Landes Begravelsesbyrå i Lyngdal blant dei som har fått støtte. Dagleg leiar Erik Lande fortel om ein nedgang i omsetninga på nesten 40 prosent.

– Eg har sjekka i arkivet vårt som går 40 år tilbake. Vi har aldri hatt så få gravferder i april som vi hadde i år. Då Noreg nærast vart stengt ned for å hindre koronasmitte, stoppa òg spreiinga av andre virus. Vi ønskjer jo ikkje at folk skal døy, men hjelpe dei pårørande når nokon fell bort, seier Lande.

Koronatiltakene har ført til en nedgang for en rekke andre sykdommer. Det merker begravelsesbyråene. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Koronatiltaka har ført til ein nedgang for ei rekke andre sjukdommar. Det merker gravferdsbyråa. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
(©NPK)


Over 18 millionar koronasmitta i verda


Talet på påviste smittetilfelle av koronaviruset i verda passerte seint søndag kveld 18 millionar.


Over halvparten av dei registrerte smittetilfella er gjort i USA, Latin-Amerika eller i Karibia, melder nyheitsbyrået AFP, som har gjort ein gjennomgang av smittetala. 

USA er det hardast ramma landet, med 4.657.693 koronasmitta og 154.793 døde. Brasil ligg på andreplass, med 2.733.677 registrerte smitta og 94.104 døde.

India er det tredje hardast ramma landet, med 1.750.723 registrerte tilfelle og 37.364 døde som følgje av viruset.

India er nå det tredje hardest rammede landet i verden av koronaviruset. Mennesker i byen Kolkata måtte søndag stå i kø for å kjøpe kjøtt. Andre deler av landet er preget restriksjoner som følge av virusutbruddet. Foto: Bikas Das/ AP/ NTB scanpix
India er no det tredje hardast ramma landet i verda av koronaviruset. Menneske i byen Kolkata måtte søndag stå i kø for å kjøpe kjøt. Andre delar av landet er prega restriksjonar som følgje av virusutbrotet. Foto: Bikas Das/ AP/ NTB scanpix
(©NPK)


Johnson utset delar av gjenopninga av Storbritannia


Stigande smittetal har fått statsminister Boris Johnson til å utsetje delar av gjenopninga av Storbritannia i minst to veker.


Britiske styresmakter skrotar planen om å gjenopne kasino, bowlinghaller og skateparkar måndag. Statsministeren har òg sett planen om å tillate tilskodarar på sportsarrangement på vent.

Styresmaktene vil vurdere tiltaka på nytt om to veker. Forskarar er no uvisse på om R-talet på smitta er under 1. 

Kunngjeringa kjem etter at styresmaktene torsdag måtte gjeninnføre restriksjonar i delar av Nord-England, etter at smittetala har stige markant for første gong sidan mai.

Storbritannias statsminister Boris Johnson seier fredag at han vil utsetje delar av den planlagde gjenopninga på Dei britiske øyane i minst to veker. Foto: Rui Vieira / AP Photo/ NTB scanpix
(©NPK)


Tyskland set tre spanske regionar på karantenelista


Tyske styresmakter rår mot reiser til dei spanske regionane Aragón, Navarra og Catalonia. Dei som vender tilbake frå desse regionane, må i 14 dagar karantene.


Beskjeden frå tyske styresmakter kom kort tid etter at dei tre regionane vart kalla som høgrisikoområde. 

Eit område blir definert som høgrisiko av tyske styresmakter dersom det den siste månaden har vorte registrert fleire enn 50 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar den siste månaden.

Folk i Barcelona risikerer bøter dersom dei ikkje bruker munnbind offentleg. Her snakkar to menn med ein politibetjent. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB scanpix
(©NPK)


Guldvog: Talet på utbrot som venta


Helsedirektør Bjørn Guldvog er uroa for auken i koronasmittetala, men understrekar at talet på lokale utbrot ikkje er uventa.


– Det er eigentleg noko vi kunne venta alt før sommaren, seier helsedirektøren om dei lokale utbrota i Moss, Trondheim, Sveio og Oslo.

– Det er ikkje alarmerande i seg sjølv, men vi er i ein situasjon der det er ekstremt viktig at vi kan handtere utbrota løpande, slik at ein ikkje får noka nasjonal spreiing.

Guldvog seier dei nasjonale helsestyresmaktene vil få mykje lærdom av korleis kommunane handterer dei lokale utbrota, særleg det i Moss, som no omfattar fleire kommunar.

– Noko av det som kjem fram, er detaljar om logistikken mellom kommunen og spesialisthelsetenesta, i samband med testing og prøvesvar, fortel helsedirektøren.

Torsdag fortalde Guldvog til TV 2 at Helsedirektoratet jobbar for å etablere lågterskeltilbod på flyplassar og grensestasjonar. Til NTB fortel han kva desse tilboda vil innebere.

– Det vil dreie seg både om informasjon og moglegheiter for testing. Viss ein kjem frå eit grønt land, men har milde symptom, er det ein fordel å bli testa der og då, når ein kjem til Noreg, seier Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier de lokale utbruddene foreløpig går som spådd.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Helsedirektør Bjørn Guldvog seier dei lokale utbrota førebels går som spådd. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / NPK
(©NPK)


Fiji registrerer sitt første koronadødsfall


Ein 66-åring som låg i isolat på sjukehus, er den første covid-19-pasienten som er død på Fiji.


Mannen vart smitta i samband med medisinsk behandling i India. Trass leganes iherdige innsats stod ikkje livet til å redde, seier helseminister Ifereimi Waqainabete.

Før mannen som no er død, og åtte andre kom til øystaten tidleg i juli, hadde Fiji vore utan koronasmitte i fleire veker. Så langt er det registrert 27 smitta i landet.

Andre øystatar i Stillehavet, inkludert Vanuatu, Tuvalu og Samoa, er blant dei få regionane i verda som ikkje har registrert nokon koronasmitta.

(©NPK)


44 koronasmitta på dansk slakteri


Smitten på eit slakteri i danske Ringsted held fram med å auke. Til no er 44 tilsette smitta ved slakteriet Danish Crowns.


Ytterlegare 12 tilsette på slakteriet i Ringsted testa fredag positivt for koronaviruset. Dermed er det registrert i alt 44 smittetilfelle sidan søndag. Danish Crown byrja massetesting av tilsette etter at ein tilsett hadde fått påvist smitte.

Gjennom veka er meir enn 500 tilsette testa. Dei fleste vart testa torsdag og ventar på prøveresultatet.

Ein talsmann for selskapet seier dei jobbar med å få brote smittekjeda.

(©NPK)


To tilsette på hurtigruteskip innlagde med koronasmitte


To av mannskapet frå hurtigruteskipet Roald Amundsen er innlagde på sjukehus i Tromsø med påvist koronasmitte.


Dei to vart isolerte for fleire dagar sidan på grunn av annan sjukdom, utan symptom på covid-19. Då skipet kom til Tromsø natt til fredag, vart likevel begge rutinemessig testa, ifølgje ei pressemelding frå Hurtigruten.

Skipet er isolert, og alle dei 160 besetningsmedlemmene om bord vil bli testa.

Ifølgje Nordlys forlét skipet Tromsø 17. juli, og det har vore på Svalbard.


To tilsette på hurtigruteskip innlagde med koronasmitte


To tilsette på hurtigruteskipet Roald Amundsen er innlagde på sjukehus i Tromsø med påvist koronasmitte, melder reiarlaget.


Ifølgje Nordlys har skipet vore på Svalbard, og det ligg no til kai i Tromsø.


Første koronadødsfall i Vietnam


Vietnam har registrert det første covid-19-relaterte dødsfallet i landet, melder statlege medium. Dødsfallet er ikkje offisielt stadfesta.


Pasienten som ifølgje media har mista livet, var ein 70 år gammal mann som vart smitta medan han var på sjukehus i Da Nang og fekk behandling for ein nyresjukdom.

Landet jobbar med å få bukt med eit nytt utbrot etter 99 dagar utan nye smittetilfelle.

(©NPK)


Munnbind kan bli tilrådd i Noreg – allereie innført på Island og i Danmark


Det kan bli aktuelt å tilrå munnbindbruk i Noreg ved ei eventuell smitteblomstring. Island har innført delvis krav, og Danmark tilrår bruk.


– Dersom munnbind blir brukt, bør det brukast rett. Du må mellom anna sørgje for at munnbindet dekkjer både munn og nase, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) på pressekonferansen på fredag om koronasituasjonen.

– Munnbind kan ved ei eventuell blomstring bli aktuelt å tilrå i Noreg, til dømes i situasjonar der det er vanskeleg å halde avstand. I midten av august skal vi sende råda våre til departementet, seier Vold. 

Fleire land har innført krav om bruk av munnbind i ulike situasjonar der folk er tett på kvarandre. Blant dei nordiske naboane våre er Island først ute. Fredag innførte landet krav om munnbind der det ikkje er mogleg å halde to meters avstand, mellom anna på offentleg transport, fly og hos frisøren. Samtidig strammar landet inn andre tiltak i kjølvatnet av ei smitteoppblussing på øya.

I Danmark oppmodar helsestyresmaktene folk til å ta med seg munnbind når dei reiser kollektivt og bruke dei dersom det blir trongt om plassen på bussar, tog og metro.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold på pressekonferansen om koronasituasjonen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / NPK
(©NPK)


FHI: Framleis gjetting å anslå når vi kan ha ein vaksine


– Vi må nok leve med viruset ei god stund før vi får ein vaksine, seier overlege Line Vold ved Folkehelseinstituttet.


Ho har ikkje noko klart svar på når vi kan rekne med at ein vaksine er klar.

– Det blir framleis gjetting. Det veit vi ikkje, seier Vold på spørsmål frå NTB.

– Det skal òg produserast nok av vaksinen. Han skal kjøpast inn og distribuerast. Det er nok eit stykke fram til at vi kan rekne med å ha ein vaksine som er tilgjengeleg for oss alle. Vi må nok leve med viruset ei god stund før vi får ein vaksine, seier ho vidare.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI regjeringens pressekonferanse fredag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Avdelingsdirektør Line Vold i FHI på pressekonferansen fredag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / NPK
(©NPK)


Helsedirektøren: – Eg er uroa


Helsedirektør Bjørn Guldvog er uroa for det aukande talet på koronasmitta her i landet. Han meiner dette blir krevjande i tida som kjem.


Helsedirektøren viste på ein pressekonferanse fredag til at både talet på smitta aukar og at fleire må i karantene. 

– Eg er uroa for det. Vi har venta at vi kan få utbrot, men vi samtidig må erkjenne at vi står i eit balansepunkt. Den fridommen vi har hatt i sommar, er ikkje lettkjøpt. Det er ikkje slik at vi kan unngå å følgje smitteråda, unngå å vere heime når vi er sjuke, ikkje vaske hendene og ikkje halde avstand i tida framover, seier han.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet under regjerings pressekonferanse fredag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet på pressekonferansen fredag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
(©NPK)


Høie: Du skal ikkje skamme deg, du skal teste deg


Helseminister Bent Høie (H) fryktar at skam skal føre til at færre testar seg for koronasmitte.


Det sa Høie på pressekonferansen fredag.

– Det er eit hardt ordskifte. Eg er redd for at det kan gjere det vanskelegare å stoppe smitte. Skuld og skam har aldri vore til hjelp i kamp mot smittsame sjukdomar, tvert imot, seier Høie.

Han trekte parallellar til tuberkulose for 100 år sidan og aids for 30 år sidan.

– Eg vil seie dette til deg som fryktar du er smitta. Du skal ikkje skamme deg. du skal teste deg. Slik tek du ansvar og hindrar smitta i å breie seg, seier Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferansen om koronasituasjonen fredag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / NPK
(©NPK)


Helsedirektoratet: Heimekontor er framleis tilrådd


Alle som treng kollektivtransport for å kome seg til og frå jobb, bør framleis vurdere å jobbe heimanfrå, meiner Helsedirektoratet.


– Ein bør unngå å vere tett på folk på buss, trikk og T-bane, seier helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen på fredag om koronasituasjonen.

Han påpeikar at det er viktig at folk gjer avtalar med arbeidsgivaren sin om moglegheitene for heimekontor. 

(©NPK)


Fire koronasmitta innlagde på norske sjukehus – to færre enn torsdag


Fredag er det fire innlagde pasientar med påvist koronasmitte ved norske sjukehus. Det er to færre enn torsdag.


Ein av dei innlagde blir behandla med respirator. Det viser tal frå Helsedirektoratet.

Alle dei fire er innlagde på sjukehus i Helse sør-aust.

Det var registrert 9.208 tilfelle av koronasmitte i Noreg ved midnatt natt til torsdag, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet.

Dette er ein auke på 36 tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 58 tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og viser ei førebels oversikt.


Danskane oppmodar til munnbind i rushtrafikken


Danske helsestyresmakter oppmodar alle til å ta med munnbind når dei reiser kollektivt og til å bruke dei når det blir trongt på bussar, tog og metroar.


Dei nye råda kjem etter at det tidlegare har komme forsiktige tilrådingar om å bruke munnbind i kollektivtransporten.

Når folk kjem tilbake frå sommarferie, blir alle oppmoda til å bruke munnbind når det ikkje er mogleg å halde fysisk avstand. Alle bør ta med seg munnbind i veska til bruk i tettpakka bussar, tog og ferjer, seier leiar for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

(©NPK)


FHI: Viktig at munnbind blir brukt rett


Det kan bli aktuelt å tilrå munnbindbruk i Noreg ved ei eventuell smitteblomstring, seier FHI og påpeikar at det er viktig at munnbind blir brukt riktig.


– Dersom munnbind blir brukt, bør dei brukast rett. Du må mellom anna sørgje for at munnbindet dekkjer både munn og nase, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) på pressekonferansen på fredag om koronasituasjonen.

Fleire land har innført krav om bruk av munnbind i ulike situasjonar der folk er tett på kvarandre.

– Munnbind kan ved ei eventuell blomstring bli aktuelt å tilrå i Noreg, til dømes i situasjonar der det er vanskeleg å halde avstand. I midten av august skal vi sende råda våre til departementet, seier Vold. 

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / NPK
(©NPK)


Ni innbyggjarar i Sveio koronasmitta


Ni nye personar i Sveio kommune i Sunnhordland er koronasmitta – éin er innlagd på sjukehus. Tre av dei smitta jobbane med helse og omsorg i kommunen.


Derfor er rundt 25 tilsette i helse og omsorg i karantene, opplyser Sveio kommune i ei pressemelding.

Sveio omsorgssenter og butiltaka i kommunen har innført besøksrestriksjonar på ubestemd tid.

– Smittetilfella i Sveio kommune har samanheng med siste smitteutbrot i Haugesund kommune, melder kommunen.

Alle dei nye tilfella har kome som eit resultat av smittesporingsarbeid, og framleis går dette arbeidet føre seg.


Ni innbyggjarar i Sveio koronasmitta – éin innlagd på sjukehus


Ni nye personar i Sveio kommune i Sunnhordland er koronasmitta – éin er innlagd på sjukehus. Tre av dei smitta jobbar med helse og omsorg i kommunen.


Derfor er rundt 25 tilsette i helse og omsorg i karantene, opplyser Sveio kommune i ei pressemelding.


Formel 1-førar i karantene etter positiv koronatest


Mexicaneren Sergio Pérez er den første i Formel 1-sirkuset som har testa positivt for koronaviruset og må dermed stå over løpet i helga på Silverstone.


Perez hadde isolert seg allereie før han fekk den positive koronatesten torsdag. No må òg alle som har vore i kontakt med 30-åringen, gå i karantene. 

– Denne prosedyren fører til at hendinga ikkje vil gi nokon større konsekvensar for løpet i helga, skriv Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) i ei pressemelding.

Ifølgje Perez' lag Racing Point er han i god form og ved godt humør. Laget opplyser at dei planlegg å køyre løpet med to førarar, men opplyser ikkje kven som tek over setet til mexicanaren.

Søndag blir det køyrd tradisjonsrike Storbritannias Grand Prix på Silverstone-banen som det fjerde løpet i sesongen. Her blir òg det femte løpet i sesong køyrt neste helg.

Sergio Pérez har testet positivt for koronaviruset og må dermed stå over helgens Formel 1-løp på Silverstone-banen. Foto: FIA / AP / NTB scanpix
Sergio Pérez har testa positivt for koronaviruset og må dermed stå over Formel 1-løpet i helga på Silverstone-banen. Foto: FIA / AP / NTB scanpix
(©NPK)


Talet på arbeidssøkjarar fall med 39.600 i juli


Ved utgangen av juli er det registrert 232.700 heilt ledige, delvis ledige og arbeidssøkjarar på tiltak hos Nav. Det utgjer 8,2 prosent av arbeidsstyrken.


139.800 personar var registrerte som heilt ledige ved utgangen av juli, noko som utgjer 4,9 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsløysa, som er summen av talet på heilt ledige og arbeidssøkjarar på tiltak, var på 149.400 personar, eller 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 83.400 personar registrerte som delvis ledige.


Rekordhøg smitteauke i India to dagar på rad


Endå ein gong har India registrert rekordhøg smittespreiing frå eitt døgn til eit anna med 55.078 nye infeksjonstilfelle.


Også torsdag vart det registrert over 50.000 nye smittetilfelle.

Samtidig har talet på koronarelaterte dødsfall auka med 779 sidan torsdag, opplyser helsedepartementet fredag, ifølgje nyheitsbyrået Reuters. Dermed har 35.747 personar døydd etter å ha vorte smitta av koronaviruset i India.

Denne veka kunngjorde regjeringa at yogainstitutt og treningssenter kan gjenopne. Restriksjonar på reiser og varetransport vart òg oppheva. 

En indisk kvinne venter på å bli testet for koronaviruset i Hyderabad sist mandag. India er blant de landene i verden som er hardest rammet av koronapandemien, men restriksjoner er hevet for at folk fortsatt skal kunne ha et levebrød. Foto: Mahesh Kumar A. / AP / NTB scanpix
Ei indisk kvinne ventar på å bli testa for koronaviruset i Hyderabad sist måndag. India er blant dei landa i verda som er hardast ramma av koronapandemien, men restriksjonea er heva for at folk framleis skal kunne ha eit levebrød. Foto: Mahesh Kumar A. / AP / NTB scanpix
(©NPK)


Ingen nye smittetilfelle i Moss


Det er ikkje meldt om nye stadfesta koronatilfelle i Moss det siste døgnet. Kommunen har hatt ein kraftig smitteauke den siste tida.


Fredag morgon viser oversikta at det totale talet på smitta i Moss var 128, uendra frå torsdag.

Den store auken byrja 24. juli, og det nye utbrotet omfattar 26 smitta. Dei fleste tilfella blir knytte til eitt av fleire selskap i samband med eit bryllaup. 

Dette har forgreiningar til kommunane Fredrikstad, Sarpsborg, Vestby, Lillestrøm, Asker og Oslo. Utover dei 18 smitta mossingane er det berre eitt smittetilfelle som er registrert så langt.

Koronatesting ved legevakta i Moss. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Koronatesting ved legevakta i Moss. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
(©NPK)


Britisk legemiddelselskap får storkontrakt med Pentagon


Det amerikanske forsvarsdepartementet tildeler ein 342 millionar dollar stor kontrakt for koronavaksine til det britiske legemiddelselskapet GlaxoSmithKline.


GlaxoSmithKline skal levere vaksine mot covid-19 i «store kvantum» til amerikanske soldatar, opplyser Pentagon. 

Den britiske legemiddelkjempa var den einaste som kom med eit tilbod på kontrakten, som inneber å gi støtte til militære basar og soldatar i USA og i utlandet. 

Arbeidet skal utførast i Nord-Carolina med mål om å bli fullført innan utgangen av februar neste år, opplyser Pentagon. 

(©NPK)


Framleis smitteauke i Australia


Victoria i Australia rapporterer om 627 nye tilfelle av koronasmitte det siste døgnet, det nest høgaste smittetalet som er registrert i delstaten.


Det siste døgnet er det i tillegg meldt om åtte dødsfall knytt til koronaviruset, skriv The Guardian

Talet på fredag er ein nedgang frå rekordtalet på torsdag på 723 nye smittetilfelle og 13 dødsfall. I alt er det no 10.577 smittetilfelle i Victoria, og over halvparten av Australias 190 koronarelaterte dødsfall har skjedd i delstaten.

Dei fleste tilfella er i Melbourne, Australias nest største by, og statsminister Scott Morrison seier utbrotet her framleis er ei utfordring. Han seier samtidig at nye utbrot i Sydney, den største byen i landet, var under kontroll, skriv Reuters

(©NPK)


Island strammar til koronareglane


I kjølvatnet av ein smitteauke på Island, påbyr styresmaktene på øya mellom anna bruk av munnbind på offentleg transport.


Den siste veka er det stadfesta 31 koronatilfelle på Island. Torsdag vart det registrert 11 nye smittetilfelle. Det er det høgaste talet på smitta sidan 19. april, skriv VG.   

Frå og med fredag 31. juli blir dermed koronarestriksjonar skjerpa. Talet på personar som kan samlast blir redusert frå 500 til 100. I tillegg må folk halde to meters avstand, opplyser helsestyresmaktene.

Der det ikkje er mogleg å halde avstand, blir det innført påbod om bruk av munnbind. Det gjeld på offentleg transport, om bord på fly og hos til dømes frisøren. 

(©NPK)


9.208 registrerte koronatilfelle i Noreg – 36 fleire det siste døgnet


Det var registrert 9.208 tilfelle av koronasmitte i Noreg ved midnatt natt til torsdag, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet.


Dette er ein auke på 36 tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 58 tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og viser ei førebels oversikt.

Torsdag var seks koronapasientar innlagde på sjukehus her i landet, og éin pasient blir behandla i respirator.

I alt 255 er koronasmitta i Noreg døde, men det er ikkje meldt om nye dødsfall her i landet sidan fredag 17. juli. 

I alt er omkring 441.000 personar her i landet testa for covid-19.

(©NPK)


Belgia blir raudt frå laurdag


Reiserådet for Belgia blir endra frå grønt til raudt frå og med laurdag. Det betyr at alle som kjem frå landet til Noreg må i ti dagar innreisekarantene.


Frå midnatt natt til laurdag må alle som kjem til Noreg frå Belgia i innreisekarantene på ti dagar, opplyser Utanriksdepartementet i ei pressemelding.

Landet har 31,8 koronasmittetilfelle per 100.000 innbyggjarar, som ligg langt over nivået på 20 per 100.000 som blir kravd for å bli friteken for karantenekrav ved innreise. Belgia låg under det påkravde nivået sist torsdag, då førre vurdering vart gjord, men talet har stige raskt.

(©NPK)


Leger Uten Grenser må stengje koronasenter på Lesvos


Leger Uten Grenser (MSF) er tvinga til å stengje eit koronasenter for asylsøkjarar på den greske øya Lesvos som følgje av ein konflikt med lokale styresmakter.


Senteret tek imot personar som bur i den overfylte Moria-leiren. Men styresmaktene på øya har bøtelagt MSF fordi dei meiner organisasjonen har brote plan- og bygningslova.

MSF meiner på si side at styresmaktene burde funne ei løysing på problemet sidan det framleis er ein risiko for spreiing av koronaviruset i leiren, der det bur over 15.000 asylsøkjarar.

Så langt er det ikkje registrert nokon smittetilfelle blant bebuarane.

(©NPK)


Smitteutbrotet i Moss har forgreiningar til Asker, Vestby og Lillestrøm


Også folk frå Asker, Vestby og Lillestrøm var i selskapet som 18 koronasmitta personar frå Moss blir knytte til, opplyser kommuneoverlegen.


På ein pressekonferanse torsdag kom det òg fram at det har vorte halde eit fjerde selskap knytt til bryllaupet som blir sett i samanheng med smitteutbrotet.

(©NPK)


Sverige tilrår framleis heimekontor utover hausten


Svenske helsestyresmakter tilrår framleis heimekontor utover hausten, opplyser statsepidemiolog Anders Tegnell på ein pressekonferanse.


Han reknar likevel med at det blir trongare i kollektivtransporten når vidaregåande skular og universitet opnar igjen etter sommarferien.

Tegnell ber derfor om at alle vurderer andre framkomstmiddel, samtidig som aktørane sjølv vil setje i verk tiltak for å hindre at folk blir sitjande for tett.

(©NPK)


Seks koronapasientar innlagde på norske sjukehus – uendra frå onsdag


Torsdag er seks koronapasientar innlagde på sjukehus her i landet, noko som er det same som onsdag. Éin pasient blir behandla med respirator.


Alle pasientane blir behandla ved sjukehus i Helse sør-aust, viser oversikta frå Helsedirektoratet.

Det var ved midnatt natt til torsdag registrert 9.172 tilfelle av koronasmitte i Noreg, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet. Dette er ein auke på 22 tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 40 tilfelle.

I alt 255 koronasmitta i Noreg er døde, men det er ikkje meldt om nye dødsfall her i landet sidan fredag 17. juli.

En smitteheis ved infeksjonsmedisinsk seksjon ved Bærum sykehus fotografert tidligere i sommer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Ein smitteheis ved infeksjonsmedisinsk seksjon ved Bærum sjukehus fotografert tidlegare i sommar. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
(©NPK)


Auke i koronabemanninga i Trondheim og Bergen


Trondheim kommune melder om enorm pågang på koronatelefonen. No blir både bemanninga og testkapasiteten auka. I Bergen får legevakta ti nye mellombels tilsette.


– Koronatelefonen til Trondheim kommune er raudglødande for augneblinken. Onsdag ringde heile 335 personar. Berre 18. mars har det vore fleire innringingar, opplyser kommunen i ei pressemelding torsdag.

Éin person i Trondheim testa onsdag positivt på covid-19, men har hatt ein mild sjukdomsgang. Den smitta var ein del av eit reisefølgje som kom frå Danmark.

Ifølgje Adresseavisen arbeider kommunen med å styrkje bemanninga for telefonsvar og testing.

Bergen kommune søkjer no etter rundt ti personar for å styrkje testkapasiteten ved legevakta.

Utstyr for koronatesting. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Utstyr for koronatesting. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
(©NPK)


To nye koronatilfelle i Moss


Torsdag morgon var det meldt om 128 koronasmitta personar i Moss. Dermed har talet i byen, som har hatt eit nytt utbrot den siste tida, auka med to.


Det kjem fram i oversikta frå Moss kommune.

Med dei to nye tilfelle er det 26 smitta i det nye lokale utbrotet. På ein pressekonferanse opplyste kommunen at dei framleis ventar på svar på 190 prøver tekne på to døgn. Det er ikkje kjent om dei to nye tilfella er blant desse prøvene.

Koronatesting ved legevakta i Moss. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Koronatesting ved legevakta i Moss. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
(©NPK)


To nye koronatilfelle i Moss


Torsdag morgon var det meldt om 128 koronasmitta personar i Moss. Dermed har talet i byen, som har hatt eit nytt utbrot den siste tida, auka med to.


Det kjem fram i oversikta frå Moss kommune.

(©NPK)


Over 90.000 koronadødsfall i Brasil


Det siste døgnet har 1.664 menneske døydd som følgje av koronapandemien i Brasil. Det fører dødstalet over 90.000, opplyser helsestyresmaktene i landet.


Det er no til saman 90.134 stadfesta dødsfall knytt til koronaviruset i Brasil. Totalt er det registrert 2,5 million smittetilfelle.

Landet er hardt ramma av koronapandemien, og det siste døgnet har 69.074 nye personar vorte smitta og 1.595 har døydd, opplyser helsestyresmaktene i landet. 

Det høge daglege talet kjem av tekniske problem med rapporteringa av tal frå delstaten São Paulo tysdag, ifølgje styresmaktene. 

Det reelle talet på smitta blir anteke å vere langt høgare då relativt få er testa i landet med 210 millionar innbyggjarar.

(©NPK)


Trump-alliert og munnbindmotstandar smitta av koronavirus


Republikanaren Louie Gohmert frå Texas som har vorte kritisert for å ikkje bruke munnbind når han er i Kongressen, har testa positivt for koronasmitte.


I ein video på Twitter seier den republikanske kongressrepresentanten Gohmert at han «visstnok har Wuhan-viruset», skriv New York Daily News

Gohmert seier han ikkje har symptom, og at han forventar å bli immun etter å ha isolert seg i ti dagar.

Kunngjeringa frå 66-åringen kom dagen etter at justisminister William Barr forklarte seg for justiskomiteen i Representanthuset. Gohmert vart sett i samtale med Barr, og ingen av dei brukte munnbind.

(©NPK)


Ny smitterekord i australsk delstat


I delstaten Victoria i Australia er det registrert 723 nye smittetilfelle og 13 dødsfall knytte til koronaviruset det siste døgnet.


Det er dei høgaste daglege smittetala og dødstala som er registrerte i delstaten søraust i Australia, skriv The Sydney Morning Herald.

Totalt er 9.998 smitta i delstaten, som har opplevd ein smitteauke sidan slutten av juni. Frå midnatt søndag blir bruk av munnbind påbode i heile Victoria, melder ABC News.

I New South Wales, Australias mest folkerike delstat, vart det rapportert om 18 nye smittetilfelle det siste døgnet. 

I alt 15.582 menneske er smitta i Australia og 176 har døydd som følgje av koronaviruset, viser tal frå Worldometers.

(©NPK)


Brasil opnar for innreise trass smitteauke


Brasil gjenopna onsdag grensene for utlendingar som kjem med fly i håp om å berge ein lamma turistindustri. Samtidig aukar smittetala i landet.


Styresmaktene forlengde innreiseforbodet som gjeld for dei som kjem til landet via land eller sjø med 30 nye dagar, men seier samtidig at restriksjonen ikkje lenger gjeld for utlendingar som kjem med fly. 

Avgjerda om å tillate flygingar skjer samtidig som Brasil rapporterte om rekordmange daglege smittetilfelle og passerte 90.000 koronarelaterte dødsfall. 

Det er no til saman 90.134 stadfesta dødsfall knytt til koronaviruset i Brasil. Totalt er det registrert 2,5 millionar smittetilfelle, men det reelle talet blir frykta å vere høgare. 

(©NPK)


9.172 registrerte koronatilfelle i Noreg – 22 fleire det siste døgnet


Det var registrert 9.172 tilfelle av koronasmitte i Noreg ved midnatt natt til torsdag, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet.


Dette er ein auke på 22 tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 40 tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og viser ei førebels oversikt.

Onsdag var seks koronapasientar innlagde på sjukehus her i landet, og éin pasient blir behandla i respirator.

I alt 255 er koronasmitta i Noreg døde, men det er ikkje meldt om nye dødsfall her i landet sidan fredag 17. juli.

(©NPK)


Sverige rår ikkje lenger mot reiser til Noreg


Svenske styresmakter gir grønt lys for ikkje-nødvendige reiser til Noreg og Danmark frå og med onsdag 29. juli.


Det kjem fram av dei oppdaterte reiseråda til Sveriges utanriksdepartementet.

Førre veke opna den norske regjeringa for reiser til Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland utan at ein blir ilagd karantene ved retur. Frå før av var det opna for reiser til Skåne, Blekinge og Kronoberg.

(©NPK)


Sjukehustilsett skulle vore i karantene – sjukehuset beklagar


Den sjukehustilsette som har testa positivt for covid-19 ved St. Olavs hospital i Trondheim, skulle vore i karantene. Sjukehuset beklagar hendinga sterkt.


– Vi har no gått gjennom saka i sin heilskap, og det viser seg at den tilsette skulle gått i ti dagars karantene ved heimkomst. Vi beklagar at dette ikkje vart gjorde, og vi forsikrar oss no om at informasjon om kva som gjeld, er godt kjende både for leiarar og tilsette, seier fungerande fagdirektør Hilde Pleym ifølgje Adresseavisen.

18 tilsette og fire pasientar er sette i karantene som følgje av smittetilfellet ved sjukehuset.

(©NPK)


Virke ber om separate vurderingar av smittesituasjonen på Kanariøyane og Balearane


Om smitten held seg låg, bør nordmenn kunne reise til Kanariøyane og Balearane i Spania, meiner Virke, som ber om eigne vurderingar for dei spanske øygruppene.


– Vi har forståing for at det er krevjande å gjere eigne vurderingar av alle regionar i Europa, men vi meiner det er gode grunnar for å gjere dette for Kanariøyane og Balearane. Dette er område som er geografisk skilde frå fastlandet, er lett oversiktlege, viktige område for norske turoperatørar og har låge smittetal, seier leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Fredag vart det klart at Spania ikkje lenger oppfyller dei norske krava for smittespreiing, og personar som har vore i landet, må sitje i karantene i ti dagar etter å ha kome til Noreg. 

Storbritannia innførte i helga karantene for britar som ferierer på dei spanske øygruppene.

 I fjor sende dei største turoperatørane rundt 300.000 nordmenn på tur til Kanariøyane. Reisa utgjer nær ein tredel av alle selde sjarterreiser på eitt år.

– Regjeringa har no moglegheit til å hjelpe mange reiseverksemder i ein svært krevjande situasjon og redde norske arbeidsplassar utan å bruke ei krone, utan at det går ut over smittevernet, seier Bergmål.

Dei fire største øyane på Balearane er Mallorca, Menorca, og Pityusane Ibiza og Formentera, medan Kanariøyane har øyane Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote og Fuerteventura.

Folk på stranden i Los Cristianos på Tenerife i Spania. Illustrasjonsfoto: Marianne Løvland / NTB scanpix
Folk på stranda i Los Cristianos på Tenerife i Spania. Illustrasjonsfoto: Marianne Løvland / NTB scanpix
(©NPK)


FHI: Dei siste to vekene har rundt halvparten av dei nye koronasmitta vore utanlands


Dei siste to vekene har rundt halvparten av dei nye koronatilfella med kjend smittestad rapportert smitte etter reise utanlands, opplyser FHI i vekerapporten sin.


– Av desse har dei aller fleste, 47 av 56 personar, vore på reise til land som er omfatta av karanteneplikt ved innreise til Noreg. Dei landa vi har flest registrerte tilfelle frå, er Kosovo, Serbia og Sverige. I same periode vart 9 personar smitta etter reise til Danmark, Polen eller Tyskland, land som på innreisetidspunktet hadde unnatak frå karantene, altså såkalla «grøne land»,  seier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet (FHI) i ei pressemelding.

(©NPK)


16 tilsette smitta på dansk slakteri


Talet på personar som har fått påvist koronaviruset ved eit slakteri i den danske byen Ringsted, har stige til 16.


Tysdag fekk tre tilsette påvist smitte, og onsdag testa ytterlegare 13 personar positivt. 

Det er no etablert eit eige testsenter ved Danish Crown-slakteriet.

– Vi står i ein alvorleg situasjon der vi har fullt fokus på å få brote smittekjedene, seier produksjonsdirektør Per Laursen i ei pressemelding.

Ringsted ligg midt på Sjælland sørvest for København.

(©NPK)


Japan har registrert over 1.000 nye koronainfeksjonar på eitt døgn


For første gong sidan koronaviruset ramma Japan, er det registrert over 1.000 smittetilfelle på eitt døgn.


Lokale medium melder onsdag at landet står overfor ei ny smittebølgje. Frå tysdag til onsdag vart det registrert 1.002 nye infeksjonar, noko som er ny rekord, melder rikskringkastaren NHK.

Sjølv om smittespreiinga igjen aukar, har statsminister Shinzo Abe framleis ein kampanje som skal få folk til å reise meir for å redde turistnæringa.

Så langt har nær 34.000 personar fått påvist koronaviruset i Japan. 1.016 personar har døydd etter å ha vorte smitta.

Folk krysser en gate i Tokyo. De aller fleste bærer munnbind for å hindre smittespredning. Foto: Kyodo News via AP / NTB scanpix
Folk kryssar ein gate i Tokyo. Dei aller fleste ber munnbind for å hindre smittespreiing. Foto: Kyodo News via AP / NTB scanpix
(©NPK)


Moss kommune avlyser alle større jubileumsarrangement dei neste 14 dagane


Moss kommune avlyser alle større jubileumsarrangement dei neste 14 dagane, og dessutan byfesten, som følgje av koronapandemien.


Det opplyste ordførar Hanne Tollerud (Ap) på ein pressekonferanse onsdag.

Ordfører Hanne Tollerud under pressekonferansen onsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Ordførar Hanne Tollerud på pressekonferansen onsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
(©NPK)


Seks koronapasientar innlagde på norske sjukehus


Onsdag er seks koronapasientar innlagde på sjukehus her i landet, noko som ein auke på éin frå tysdag. Éin pasient er i respirator.


Alle pasientane er på sjukehus i Helse sør-aust, viser oversikta frå Helsedirektoratet

Det var registrert 9.150 tilfelle av koronasmitte i Noreg ved midnatt natt til onsdag, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet. Dette er ein auke på 18 tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 33 tilfelle.

På det meste var 325 koronapasientar innlagde på norske sjukehus. Talet har falle jamt sidan 6. april.

I alt har 255 koronasmitta i Noreg døydd, men det er ikkje meldt om nye dødsfall her i landet sidan fredag 17. juli.

Isolat-posten ved infeksjonsmedisinsk seksjon ved Bærum sykehus i Gjettum fotografert i starten av juni. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Isolat-posten ved infeksjonsmedisinsk seksjon ved Bærum sjukehus i Gjettum fotografert i starten av juni. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
(©NPK)


65 migrantar testa positivt for korona


Styresmaktene på Malta opplyser at 65 migrantar som vart redda på havet måndag kveld, har testa positivt for koronaviruset.


Dei smitta var blant 94 migrantar som heldt til over 30 timar på havet før dei vart redda av maltetiske styresmakter etter intenst press frå humanitære organisasjonar.

Talet på koronasmitta kan auke sidan ni prøvesvar så langt ikkje er klare.

Dei som testa positivt, blir isolert på eit mottakssenter. Resten av dei må to veker i karantene.

Ifølgje Worldometer er det registrert ni koronarelaterte dødsfall og 708 smitta på Malta. I mars og april testa 50 migrantar positivt.

(©NPK)


Aavitsland trur det vil kome fleire lokale koronautbrot


Det vil kome fleire lokale smitteutbrot i tida framover, åtvarar FHI-overlege Preben Aavitsland.


– Vi kjem til å få lokale utbrot som vi har sett i Moss, det kjem til å gjenta seg i fleire kommunar. Men ei ny nasjonal bølgje over heile landet trur eg vi klarer å unngå, seier overlegen til NRK.

I Moss er det registrert 24 smittetilfelle i eit lokalt utbrot dei siste dagane. Fleire av smittetilfella kan sporast tilbake til eit privat selskap, som ikkje var i Moss.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad meiner at folk slappar litt for mykje av, og at utbrotet i Moss kunne ha vore langt mindre dersom smittevernråd hadde vorte følgde.

– Viss alle involverte hadde følgt smittevernråda som dei skulle, ville det ikkje vore mange titals smittetilfelle. Det ville vore to eller tre, seier han til kanalen.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet tror det vil komme flere lokale koronautbrudd, slik man har sett i Moss de siste dagene. Arkivfoto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet trur det vil kome fleire lokale koronautbrot, slik vi har sett i Moss dei siste dagane. Arkivfoto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
(©NPK)


To nye smitta i Trondheim


Trondheim kommune stadfestar at to nye personar har fått påvist koronasmitte. Kommunen testar mange etter å ha registrert fleire smittetilfelle den siste tida.


Éin person i 30-åra er registrert som smitta utanlands.

Den andre har vore i kontakt med ein person som har kome frå utlandet dei siste vekene. Vedkomande er i 20-åra, men har vore i karantene og skal derfor ikkje vere smittsam.

Trondheim kommune testa tysdag rundt 200 personar for korona, og omtrent 100 ventar på å få teste seg. Kommunen melder om høgt trykk på koronatelefonen til kommunen.

(©NPK)


Overlege uroleg for smitte under fadderveka


Sjølv om universiteta planlegg koronatiltak og restriksjonar under fadderveka i år, er overlege Preben Aavitsland uroleg for smittefare.


Det seier overlegen ved Folkehelseinstituttet til NRK Dagsnytt.

– Faddervekene er litt skumle, tykkjer eg. Då kjem det ungdom frå heile landet, seier Aavitsland, som stadfestar at Folkehelseinstituttet er uroa for situasjonen.

Om kort tid er fadderveker i gang ved høgskular og universitet over heile landet. Fleire har meldt at årets fadderveke vil bli korta ned til berre éi veke, og at det blir større avgrensingar på kapasitet under arrangement enn tidlegare.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet er bekymret for smittefare ved årets 
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet er uroa for smittefare ved årets Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
(©NPK)


Færre på tur til Trolltunga i sommar


40 prosent færre har teke turen til Trolltunga i Ullensvang i juli i år samanlikna med juli i fjor.


Så langt i juli har rundt 13.500 personar gått turen, melder Hardanger Folkeblad.

– Talet på nordmenn som tek turen, har auka markant i år. Det er få utanlandske turistar, og det er ein unik sjanse til å oppleve naturen med god plass og mindre fotokø, seier dagleg leiar Åse Marie Evjen i Trolltunga AS.

Til vanleg er rundt 90 prosent av dei som besøkjer det kjende turmålet, utanlandske turistar. 

Samtidig som talet på turgåarar har falle, er det populært med guida turar. Førre veke slo Trolltunga Adventures, som driv med dette, den tidlegare rekorden sin.

Turist på Trolltunga. Arkivfoto: Tore Meek / NTB scanpix
Turist på Trolltunga. Arkivfoto: Tore Meek / NTB scanpix
(©NPK)


Presidenten i Kviterussland er koronasmitta


President Aleksandr Lukasjenko i Kviterussland seier han er smitta av koronaviruset, men at han ikkje har utvikla symptom.


– De møter i dag ein mann som har klart å overvinne koronaviruset, sa Lukasjenko tysdag, ifølgje det statlege kviterussiske nyheitsbyrået Belta.

Sjølv om han har testa positivet for viruset, har han visstnok ingen symptom på sjukdommen covid-19. 

– Takk Gud for at eg har klart å hamne i gruppa av dei asymptomatiske, seier Lukasjenko.

Han har tidlegare gjentekne gonger tona ned trusselen frå koronapandemien. Omfattande tiltak mot viruset vil skade økonomien og vere verre enn sjukdommen, ifølgje presidenten.

President Aleksandr Lukasjenko (t.h.) under et besøk hos hviterussiske spesialstyrker i hovedstaden Minsk tirsdag. Det er presidentvalg i Hviterussland neste uke, og Lukasjenko satser nok en gang på å bli gjenvalgt. Foto: Nikolai Petrov / Belta / AP / NTB scanpix
President Aleksandr Lukasjenko (t.h.) under eit besøk hos kviterussiske spesialstyrkar i hovudstaden Minsk tysdag. Det er presidentval i Kviterussland neste veke, og Lukasjenko satsar endå ein gong på å bli attvald. Foto: Nikolai Petrov / Belta / AP / NTB scanpix
(©NPK)


To nye koronadødsfall i Sverige


Det siste døgnet har to nye koronasmitta personar i Sverige døydd. Det samla talet døde er dermed 5.702, ifølgje Folkhälsomyndigheten.


Så langt har 79.494 personar vorte stadfesta smitta med viruset. Dette er ein auke på 99 sidan måndag.

(©NPK)


Tysk bekymring for smitteauke – rår mot reiser til delar av Spania


Tyskland rår no mot reiser til delar av Spania, samtidig som helsestyresmaktene uttrykkjer stor bekymring for auka koronasmitte blant tyskarar.


– Vi må forhindre at viruset endå ein gong spreier seg raskt og ukontrollert, seier Lothar Wieler, som leiar folkehelseinstituttet Robert Koch (RKI), tysdag.

– Den siste utviklinga i talet på covid-19-tilfelle skaper stor bekymring hos meg og hos alle oss her ved RKI, legg han til.

Tyskland har komme langt betre unna pandemien enn ei rekkje andre land i Europa, med drygt 9.200 koronarelaterte dødsfall så langt. Men no ber Wieler befolkninga følgje instruksjonen om å vaske hendene og halde avstand så ikkje utviklinga går feil veg.

RKI skjerpar dessutan råda noko, ved å tilrå munnbind ikkje berre innandørs men også utandørs der det ikkje er mogleg å halde ein avstand på 1,5 meter.

Bekymringa er spesielt knytt til smitte blant personar som har feriert i utlandet. Men Wieler peikar òg på smitteutbrot på arbeidsplassar og under utandørsfestar.

Utanriksdepartementet i Berlin oppdaterte tysdag reiseråda for Spania ved å rå mot reiser til tre regionar som slit med nye virusutbrot: Aragon, Catalonia og Navarra, alle nord i Spania.

Dei siste sju dagane har Tyskland registrert i snitt 557 nye smittetilfelle dagleg. I byrjinga av juni låg talet på rundt 350.

– Vi veit ikkje om dette er byrjinga på ei ny bølgje enno, men det kan sjølvsagt vere det, seier Wieler.

Munnbind anbefales både innendørs og utendørs i Tyskland, såframt det ikke er mulig å holde 1,5 meters avstand til andre mennesker. Her fra en butikk i Dortmund. Foto: Martin Meissner / AP / NTB scanpix
Munnbind vert tilrådd både innandørs og utandørs i Tyskland, såframt det ikkje er mogleg å halde 1,5 meters avstand til andre menneske. Her frå ein butikk i Dortmund. Foto: Martin Meissner / AP / NTB scanpix
(©NPK)


Tilsett ved St. Olavs hospital koronasmitta


Ein tilsett ved St. Olavs hospital er koronasmitta. Vedkomande har hatt kontakt med pasientar, og 18 tilsette er no i karantene.


– Vi fekk vite det i dag morgon. Vi prøver å kartleggje situasjonen, seier kommunikasjonsmedarbeidar Christina Yvonne Kalland ved St. Olavs hospital til Adresseavisen.

Ho fortel at det blir jobba på spreng med smittesporing. Kalland ville likevel ikkje seie noko om kvar vedkomande har fått smitten frå, om vedkomande har vore på utanlandsreise, og kvifor vedkomande har vore på jobb.

Det er heller ikkje kjent kva avdeling vedkomande har jobba på, eller kva konsekvensar det vil få for den aktuelle avdelinga.

Sist det vart påvist smitte ved sjukehuset, var 18. april.

St. Olavs hospital i Trondheim.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
(©NPK)


Belgia kan bli vurdert som raudt i slutten av veka


Belgia vil bli vurdert som «raudt» og få krav om innreisekarantene i slutten av denne veka, dersom ikkje smittesituasjonen betrar seg.


Landet har eit smittetal på 27,5 per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane, og trenden går oppover, skriv Folkehelseinstituttet.

– Derfor varslar vi allereie no at Belgia kan kome til å bli markert som raudt i oversikta over land som krev karantene ved innreise til Noreg, seier overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet.

Kravet for at eit land skal bli godkjent som «grønt» og friteke for innreisekarantene til Noreg, er maksimalt 20 smitta per 100.000 innbyggjarar. Belgia låg likevel under 20 då dei vurderte fargen sist torsdag. Landet innførte måndag strengare smitteverntiltak, mellom dei at talet på nærkontaktar utanfor eigen familie skal reduserast til fem per person.

Belgias statsminister Sophie Wilmès kunngjorde strengere tiltak mot koronaviruset mandag. Foto: François Lenoir/AP/NTB scanpix
Den belgiske statsministeren Sophie Wilmès kunngjorde strengare tiltak mot koronaviruset måndag. Foto: François Lenoir/AP/NTB scanpix
(©NPK)


Madrid forbyr folkesamlingar på fleire enn ti personar


Styresmaktene i Madrid innfører eit forbod mot å samlast fleire enn ti personar både utandørs og innandørs.


Samtidig blir det innført eit generelt påbod om å bere munnbind, melder spanske medium.

Tiltaka blir innført etter at Spania i helga registrerte over 6.000 nye tilfelle av koronasmitte.

(©NPK)


Regjeringa foreslår å endre genteknologilova for å prøve nye koronamedisinar


Eit forslag om å endre genteknologilova for å prøve ut GMO-legemiddel for å behandle covid-19 er sendt ut på høyring, med frist 18. august.


Den nye forskrifta innrettar norsk lov etter ei forordning frå EU som vart vedteken 15. juli i år. Ho gjev unntak frå kliniske utprøvingar av legemiddel med genmodifiserte organismar frå krav om godkjenning eller risikovurdering etter GMO-regelverket, om legemidla er for behandling eller førebygging av koronaviruset.

Klima- og miljødepartementet skriv at forskriftsendringa er viktig i samband med Noregs aktive og betydelege rolle i det globale arbeidet med utvikling av legemiddel og vaksinar mot covid-19.

(©NPK)


Fem koronapasientar innlagde på norske sjukehus


Tysdag er det fem koronasmitta pasientar innlagde på norske sjukehus, Det er to færre enn måndag. Éin person er i respirator.


Det viser dei siste oppdaterte tala frå Helsedirektoratet.

Alle er innlagde på sjukehus i Helse sør-aust.

Det var registrert 9.132 tilfelle av koronasmitte i Noreg ved midnatt natt til tysdag, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS).

Dette er ein auke på 15 tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 21 tilfelle.

(©NPK)


Vietnam stengjer ned populær ferieby etter koronautbrot på sjukehus


Vietnams tredje største by Da Nang blir stengd ned i to veker etter at det er avdekt 15 tilfelle av koronasmitte på eit sjukehus.


Tilfella er dei første der smitten har vorte overført lokalt i Vietnam på over tre månader.

Kollektivtransporten ut og inn av byen vart tysdag innstilt, og hotell vart tømde for gjester. 

Da Nang er ein populær ferieby ved kysten, som vanlegvis trekkjer til seg mange turistar. I sommar har dei fleste turistane vore vietnamesarar.

Strendene i byen, som vanlegvis blir besøkt av 50.000 menneske kvar einaste dag, er òg stengd. Tysdag var det berre politifolk å sjå. Dei passa på å halde andre menneske unna. 

En sikkerhetsvakt setter opp sperringer i den vietnamesiske byen Da Nang, som skal stenge ned. Foto: Trinh Quoc Dung/VNA via AP / NTB scanpix
Ei sikkerheitsvakt set opp sperringar i den vietnamesiske byen Da Nang, som skal stengje ned. Foto: Trinh Quoc Dung/VNA via AP / NTB scanpix
(©NPK)


Tre nye smittetilfelle i Moss


Tre nye personar er stadfesta smitta av koronaviruset i Moss. Totalt er det registrert 21 nye smittetilfelle på to veker.


Dei tre smittetilfella gjer at det er registrert 126 tilfelle av koronavirus i Moss totalt, skriv Moss Avis tysdag formiddag.

Moss kommune har erklært at dei står overfor eit lokalt utbrot.

Måndag kalla kommunen inn til pressekonferanse i samband med eit større utbrot i kommunen, der to grupperingar på til saman åtte personar hadde vorte smitta i samband med utanlandsreiser. 13 smittetilfelle kunne sporast tilbake til eit privat selskap i kommunen.

Moss kommune står i et lokalt utbrudd. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Moss kommune står i eit lokalt utbrot. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
(©NPK)


9.132 registrerte koronatilfelle i Noreg – 15 fleire det siste døgnet


Det var registrert 9.132 tilfelle av koronasmitte i Noreg ved midnatt natt til tysdag, viser færebelse tal frå Folkehelseinstituttet.


Dette er ein auke på 15 tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 21 tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsomme sjukdommar (MSIS) og viser ein førebels oversikt.

I alt sju personar får behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom. Måndag var det registrert 255 døde som følgje av sjukdommen. Det er ikkje meldt om nye dødsfall i Noreg sidan fredag 17. juli.

(©NPK)